Voorjaarsactie 2015

Stichting Thiru Valagum Farm                        

Ten dienste van Thiru Valagum Farm India         

Voorjaarsactie Mei – Juni 2015

 

Presentaties door Gerrit Impens, biodynamisch landbouwer en ontwikkelingswerker vergezelt door zijn 1e dochter Mithra die enkele Bharaganathi dansjes uitvoert.  

27 Mei 2015 Besloten Presentatie voor Katholiek Vrouwen Gilde Terneuzen.

29 Mei 2015 Besloten Presentatie voor de Augustijner Zwartzuster te Aalst (B).

31 Mei 2015 Presentatie in De Veste Terneuzen voor 65+ers.

5 Juni 2015 Openbare lezing in Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen te Terneuzen.

14 Juni Presentatie Heilige Barbara Kerk Breskens ism the White Group.

Op iedere locatie is programma 1 verkozen om te presentaren. 

1. ‘Thiru Valagum Farm India’     Vergezeld van Thiru Valagum Farm videofilmpjes.

Duur; 2x 3 kwartier met tussenpauze.

De boerderij als levend organisme; ecologische eenheid, natuurlijke samenhangen.

De boerderij als bedrijfsindividualiteit; dynamiek voor duurzaamheid, waarheid, schoonheid en goedheid. Kansen en wensen voor de toekomst.

2. ‘Aarde, Water en Mens’

‘n Wakkerschuddend appel voor verantwoordelijke actie uit individuele vrijheid.

Vergezeld van diashow (met engelse tekst).

Duur; 2x 3 kwartier met tussenpauze.

  1. 1.  Water en Moeder Aarde        5. Wereldwijdse Waterproblemen
  2. 2.  De Luchtrivier                          6. Water-Beheerproblemen
  3. 3.  De Aarderivier                          7. Water; Uitdagingen
  4. 4.  Water-Fenomenen                  8. Water en Cultuur

De DVD  ’Earth, Water & Man’ wordt nog steeds aangeboden op aanvraag en per post toegestuurd voor Euro 30,- 

De opbrengst van de Voorjaarsactie kwam ten goede aan ons microkredietprogramma.

DVD ’Aarde, Water en Mens’  

Aarde, Water en Mens met precies 500 dia’s is een poging om idealistische intenties betreffende ons leefmilieu hoog te houden. Iedereen is welkom de inhoud op te nemen, maar de diashow is gemaakt met de omringende leefgemeenschappen van Thiru Valagum Farm in India en de vriendenkring van de gelijknamige stichting in Terneuzen in gedachten. Daarom bevat het werkstuk algemene kennis, maar wel in een brede context, het daagt uit om zowel de schoonheid als het verderfelijke in de door mensen gedomineerde wereld te aanschouwen, ook geeft het perspectieven om de toekomst in te gaan met een zuiver geweten.

Geen twijfel heb ik dat Aarde, Water en Mens slechts een deelantwoord geeft op realistische en urgente intellectuele en spirituele behoeftes in de maatschappij. De bewerking van de diashow komt vast wat amateuristisch over, de keuze van gerelateerde onderwerpen is zeker niet compleet en er schuilen misschien her en der wat fouten in. Daar wil ik me voor verontschuldigen. Voor een gewaardeerde ontvangst van de taak die ik me hebt gesteld ben ik dankbaar. Ik hoop dat dit werkstuk de lezer en aanschouwer aanmoedigt onze planeet Aarde en de mensenmaatschappij meer lief te hebben en dat het verantwoordelijkheidsgevoel daarvoor toeneemt. U bent hiermee uitgenodigd de gepresenteerde ideeen te delen binnen uw eigen kring en netwerk. De diashow kan ook gebruikt worden als middel tot zelfstudie of groepsstudie.

Gedurende 2012 werd ik uitgenodigd door Annamalai Universiteit (zuid India) en een regionale NGO een diashow te presenteren over ecologische landbouw. Het bleek een aanzet te zijn om mijn voormalige kursussen betreffende elementaire wezens, de vier elementen en de natuurrijken uiteindelijk een stapje verder te brengen. Begin 2015 kwam de definitieve vorm van  Earth, Water & Man tot stand, gesteund door het idee dat ik de dia’s zou gaan presenteren in Nederland tijdens het voorjaarsbezoek aldaar.

De diashow heb ik alleen uitgewerkt, ondanks mijn beperkte vaardigheden met de computer. Wat noodzakelijke informatie is gezocht op het internet, maar de voornaamste referenties komen van mijn zeer gewaardeerde boekenplank. Dankbaar ben ik ook voor de door Google op internet aangeboden foto’s.