Stichting Thiru Valagum Farm

ten dienste van    Thiru Valagum Farm

Stichting Thiru Valagum Farm opgericht 8 April 2003, behartigt de fondswervingsactiviteiten ten behoeve van de familie- en zorgboerderij in India. De stichting verspreidt de Nieuwsbrief in Maart, Juli en November en de e-Flyer  ‘Heilzame Aarde’  in Januari, Mei en September onder zo’n 250 lezers. Op verzoek ontvangt u deze.

De stichting is winnaar van Dagblad BN De Stem Ontwikkelingsprijs 2005 en werd verkozen als Millennium Project in 2008 en 2009 door de Gemeente Terneuzen. 

Bestuur Cecile Impens, Truus Impens en Senne van de Walle. Er is een vakature. Met een bescheiden, maar ons ideaal ondersteunende bijdrage zijn we al  blij.

Kamer van koophandel Dossier nr 22052479

Triodos Bank Postbus 55  3700 AB Zeist

Rekeningnummer IBAN NL 29 TRIO 021 21 91 187 Gerrit Impens inzake Thiru Valagum Farm Terneuzen

Thiru Valagum = Heilzame Aarde

Stichting Thiru Valagum Farm