Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 65 – november/december 2021

Beste vrienden,

Tijdens de maand augustus telden we negen dagen met regen. Deze buien werden bezorgd door de zuid-westen moesson, die in het zuid-oosten van India, waar Thiru Valagum Farm is gevestigd, de bijna uitgeregende wolken brengt. Onze een hectare cassava groeide er goed mee en werd tot een lustoord van kwekende pauwen en schuilplaats voor slangen.

We hebben een paar bomen gekapt en doorverkocht als timmerhout. Dit uitdunnen doen we, om bijvoorbeeld meer lichtinval te geven aan het fruit zoals de mangobomen. Beetje bij beetje laten we een pure kwaliteit pindaolie koud persen uit onze langzaam slinkende voorraad pinda’s. Binnen de de keukens van onze arbeiderskring wordt de olie gretig verbruikt.

Begin augustus staan we altijd stil bij het zaadfestival Adi Peruku en we hebben diverse pompoenachtigen gezaaid in de halfschaduw tussen cocosbomen en de boomgaard.

Op de rijstvelden hebben we bijna twee hectare groenbemester ingezaaid. Dit bindt stikstof aan de bodem, trekt bijen en vlinders aan en wordt na de bloei ingewerkt om de humus in de grond te doen toenemen. Het is belangrijk om insectenvriendelijke gewassen te telen, want het landbouwgif en het toenemende electro-magnetische veld heeft de populatie wilde bijen en wespen doen afnemen. Ietwat aan de late kant waren we eind augustus de rijstopkweek aan het voorbereiden.

Deze maand augustus is de link van de videoclip ‘Land Boer Mens. Het verzorgen van ons initiatief Thiru Valagum Farm’ binnen onze vriendenkring verzonden. We bevelen iedereen aan te kijken en te proeven van de atmosfeer binnen onze familie- en zorgboerderij. https://youtu.be/HFnca21NTgA   Al onze videolinks zijn te vinden op www.heilzame-aarde.nl

Het regionale landbouwdepartement organiseert van tijd tot tijd workshops voor boeren. Dhanalakshmi nam deel een twee workshops, een over geiten en een over kippen. We blijven er naar streven dat we op een dag een geitenstal kunnen openen. Het zouden vleesgeiten worden. Met kippen zijn we wat verder op gang gekomen en hebben doorgaans tussen de 150 en 300 inheemse kippen uit eigen kweek. De kippen bieden ons eieren en we hebben doorgaans een klein aanbod van haantjesvlees.

Rond deze tijd van het jaar bieden we altijd maaltijden aan in de Mariatha tempel in Veeraperumanallur dorp, waar we behuizing en ons aanspreekpunt hebben.  Drie maal werd een hindoeritueel uitgevoerd en genoten met name weduwen en kinderen van de geliefde vingergierstepap.

Tijdens de traditionele twaalfjarige heropeningsfestiviteit  van de Mariatha tempel in Deviyanandal dorp waar de boerderij toe behoort, vroegen we om een goede samenwerking onder de boerengemeenchap.

Wie ons op de voet volgt, weet dat sinds de huidige vrijheidscrisis het verloop op onze boerderij is toegenomen. De vaste medewerkers wisselden vaak en herhaalde introductie van het werk was hierbij voor ons een lastige taak. We ervaren net als de mensen overal ter wereld de veranderingen die over de mensheid komen. Onze beide kinderen zijn anderhalf jaar niet in een leslokaal geweest, maar sinds eind 2021 lijkt het onderwijs weer op te starten.  We hebben de ziekenhuizen zo nu en dan van binnen gezien en merken voornamelijk gedragsveranderingen en dat de prik wordt gepromoot. Toenemend wordt een prikbewijs gevraagd, om aan het openbare leven deel te kunnen nemen. De bewegingsvrijheid is gedurende bepaalde periodes ernstig beperkt geweest. Hierdoor was het voor ons zelfs enkel mogelijk via een sluipweg contact te onderhouden tussen onze bewoning in het dorp en de boerderij. De bewegingsvrijheid tussen de deelstaten is blijvend beperkt. Ook wij hebben periodes gekend dat enkel essentiele produkten verkrijgbaar waren bij de groothandel. De kleintjes onder de ondernemers konden interen. Tot aan het eind van dit jaar werd er grote druk uitgeoefend op de Indiase boeren, door het bevoordelen van de multinationale ondernemingen ten koste van de lokale landbouw. De maatregelen zijn nu wat opgeschort wegens aankomende verkiezingen. In onze deelstaat is de politieke wil geuit de verdere ontwikkeling van ecologische landbouw en handel te ondersteunen. We zijn benieuwd en staan paraat.

We vieren hindoe- en en christelijke festivals. We zijn er ons van bewust, dat het versterken van spirituele ervaringen de mens sterkt, wat vooral tegenwoordig nodig is om de opgeworpen weerstanden met een vrije houding te kunnen beantwoorden. We hebben een rondbrief uitgezonden met het verzoek tezamen maandelijks een meditatiekring te vormen, om Thiru Valagum Farm inspiratie te geven de voortgaande weg met kracht te blijven betreden. Binnen Thiru Valagum hebben we een vijftal verzen beschikbaar, om ons te richten op de versterking van onze strevingen. Het bleef binnen de vriendenkring op slechts een ‘like’ op Facebook. Never mind, we beseffen wel degelijk dat een aantal mensen ons werk in hun hart hebben gesloten en ons voortdurend de allerbeste gedachtenkrachten, sympathie en ook giften toezenden. Hier zijn we dankbaar voor.

Onze tweede dochter Obilot volgde meerdere maanden internetonderwijs met hooguit twee lessen per dag. Ze bereidde een voordracht over ecologische landbouw voor en verkreeg met een internetwedstrijd via de school een eerste prijs.

Gedurende de maand september werden we gezegend met zes regenbuien.

Er werd een bestuursvergadering van onze stichting belegd met als thema ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’. We anticiperen voor wat meer investeringen, om te beginnen voor uitgebreidere behuizing voor kippen. Middels onze berichten trachten we voortdurend de vriendenkring uit te breiden en het aantal donateurs te vermeerderen, wat niet gemakkelijk is in een tijd van toenemende onzekerheid. Help ons ons bereik te vergroten.

We verkregen een tweede kleine oogst van pinda’s en oogstten een veldje parelgierst. Het inzaaien van Vella Pooni rijst ging prima, maar de Seragu Samba kwam slecht op gang en werd herzaaid met Pooni. We werken enkel met traditionele rijstsoorten.

Nu er een stukje bouwgrond vrijkwam bij Mithra en Widar House in het dorp, besloten we dit aan te kopen en is er nu eigen parkeerruimte ontstaan binnen de opeengepakte kastelozen woonbuurt.

Wegens het herhaaldelijk afhaken van vaste medewerkers die 24/7 werken heeft de trouwe Jayabal de nachtbewaking op de boerderij langere tijd voor zijn rekening genomen.

Het droog zetten van de drie aanwezige melkkoeien was het resultaat van wisselingen onder de vaste krachten. In het dorp hebben we twee produktieve koeien in bruikleen bij twee families. Ook het continue kweken van kuikens met de incubator stokte enige tijd en er werden hierdoor tijdelijk minder kuikens geboren.   De groenbemester kwam mooi in bloei en vormde een uitbundige plantenmassa dat we hebben ingewerkt met de schijfeg.

Al enige tijd zijn we in gesprek geweest met Victor van een NGO in Thiruchirapalli. We gaan samen werken aan de ontwikkeling van voedselbossen, hij in zijn regio, wij in de onze. reNature uit Amsterdam gaat ons helpen met de strategie  en de investeringen. Op beide plekken gaan we een model voedselbos aanleggen en educatieve programma’s ontwikkelen voor boeren en studenten. Het is ook de bedoeling dat we enkele teelten zoals rijst en pinda’s onder de deelnemers gaan omschakelen tot biologisch en samen een markt gaan voorzien.

 

Begin oktober is de voor ons belangrijke noord-oosten moesson aangevangen en we verwelkomden in deze maand negen regenbuien.

De Heilzame Aarde Flyer 24 werd onder de vriendenkring verzonden onder de titel ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’. We nodigen jullie uit er nogmaals naar te kijken en het belang voor onze zelfvoorziening te begrijpen en, mits mogelijk, te ondersteunen. Kleine bijdragen hebben voor ons grote waarde. De flyer staat ook op de website.

We stonden met een eenvoudig ritueel stil bij het gereedschappen festival, met daarop volgend het Saraswathi festival, waarbij men dankt voor onderwijs en mensontwikkeling. Met doorgaans gesloten onderwijs-instellingen en lock downs is bovenal zelfontwikkeling de weg vooruit.

Jaarlijks werkt er een ploegje mannen aan de herstelwerkzaamheden van de akkerbedijking voor de rijstteelt en het schonen van de irrigatiekanaaltjes.   De rijstplantjes van het rijstzaaibed werden door mannen uitgetrokken en gebundeld voor het uitplanten door vrouwen met de hand. De afgelopen twee seizoenen hebben we, wegens het verloop onder de vaste medewerkers, de rijstplantmachine moeten laten staan.    Enkele veldjes werden met alfalfa / lucerne ingezaaid als veevoer. Daarnaast hebben we ruim een halve hectare olifantengras.

We hebben een JCB graafmachine in bruikleen, waarmee we ruigtes hebben opgeschoond, boomstronken uitgegraven, de visvijver annex regenwaterbasin geschoond, en we gaan weldra de mestplaats eens grondig aanpakken.

Ondertussen werd het eerste zoomgesprek gevoerd met reNature in Nederland voor ons aankomende Voedselbos Project.

We hebben onder een aantal mensen de folder ‘Onderweg met Moeder Aarde’ verspreid. We bieden nu gratis boeken aan van het auteursproject van Gerrit, maar vragen wel om een donatie voor Stichting Thiru Valagum Farm. https://gerritimpens.auteursblog.nl/artikel/13138

 

In november ondergingen we zestien dagen met veelal hevige regenbuien.

We stonden stil bij Allerzielen en lieten in gedachten mensen aan ons passeren, die betrokken zijn geweest met Thiru Valagum Farm.

Nu lijkt het erop dat we met de komst van het echtpaar Balaraman en Mailama weer wat in ons ritme kunnen komen, wat vooral merkbaar is bij het vee en de kippen en de rust die het erf weer uitstraalt. Ze staan 24/7 in voor de bewaking en de dagelijkse routine werkzaamheden.

Tussen de buien door werd er aangevangen met het wieden van de rijstvelden, tot rijstveld west begon te overstromen. Tijdens de donkere maand schonken we aandacht aan Sint Maarten, die ons leerde de strijd met het zwaard in te ruilen voor de strijd met het woord en het goede te doen. Ondertussen steeg het water in de deelstaat Tamil Nadu overal. In mijn ruim 22 jaar India heb ik nog nooit zo’n hoge waterstand van de waterbasins, de afwateringskanalen en de rivierbeddingen gezien. Het grondwaterpeil voor onze diepwaterbron is lekker gestegen. De scholen gingen sinds maart 2020 in november eindelijk volledig open, maar tijdens de hevige regen, met de nodige plaatselijke wateroverlast waren de schoolpoorten vaker gesloten dan open.

In Deviyanandal hebben we na ruim 5 jaar afwezigheid een nieuw verkozen dorpsburgemeester. Hij is de oudste zoon van onze plaatselijke molenaar, die onlangs is gestorven, en heeft ondertussen onze boerderij enkele malen bezocht.

Een tweede zoomgesprek vond reeds plaats met reNature voor het Voedselbos Project. Ondertussen hebben zich, naast een tiental burenboeren, een bevriend dierenartsechtpaar en een tandartsechtpaar met hun land bij ons aangemeld als deelnemers aan het project.

 

In december bleek de hevige moesson op een einde gekomen te zijn, maar een dijkdoorbraak van een plaatselijk afwateringskanaal deed het rijstveld west nogmaals hevig overstromen, inclusief een deel van de cassava. Vlak voor de dijkdoorbraak werd de cassava geoogst door een tussenpersoon van de voedingsindustrie. Dertig man oogste de cassavawortels op nonchalante manier, liet veel wortels in de grond zitten en ging er, bedreigingen roepende, voor een zacht prijsje met vijfduizend kilo cassava vandoor. Dit leek erg veel op georganiseerde diefstal.

Maar niet getreurd, we blijven streven naar een meer solidaire afstemming binnen de plattelandsgemeenschap. Het contract is ondertussen gesloten tussen reNature en onze bevriende NGO in Thiruchipalli. We gaan het Voedselbos Project opstarten en we richten ons erop, met zoveel mogelijk aangesloten boeren enkele biologische teelten samen te verhandelen en daarbij bij de deelnemers voedselbossen aan te leggen voor lokale versprodukten zoals fruit, groente en kruiden.

Als we daarnaast ook nog onze ondersteuning kunnen behouden vanuit onze vriendenkring voor ‘De Zelfvooriening Dichterbij’, dan weet Thiru Valagum Farm zich vast wel door de reeds aangevangen crisis te werken. Samen in verbinding met elkaar lukt dat.

 

We wensen de Thiru Valagum Farm Vriendenkring namens het stichtingsbestuur en de boerderij een lichtkracht schenkende Kerst toe.

Hartelijke groeten vanuit India, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.