Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 66 – maart/april 2022

Beste vrienden,

 Wie Thiru Valagum Farm al langere tijd volgt, via onze nieuwsbrieven en flyers, beseft dat we reeds sinds twintig jaar een concept neerzetten, dat ecologisch en sociaal duurzaam is. Hoe meer boerendorpen aan de hand van onze boerderij een biologisch en solidair management reeds hadden ontwikkeld, des te minder hadden we vandaag de ernst ondervonden zelfvoorzienend en autonoom het leven op het platteland mogelijk te moeten maken. Heden ten dage worden we overspoeld door regelgevingen die we hadden kunnen voorkomen en op een eigen creatieve manier hadden kunnen uitwerken. De bescheiden ecologische beweging, alsook het bijna onbeantwoorde sociale vraagstuk, dateren reeds uit de negentiende eeuw. De kille technocratie lijkt de mensheid momenteel in sneltreinvaart te willen overheersen.

We zijn dankbaar dat onze vriendenkring, inclusief donateurs, sinds het begin van de eenentwintigste eeuw ons in vertrouwen hebben gesteund. Wij werken verder aan ons boerderij-organisme met bomen, dieren en gewassen. We hebben een micro-klimaat geschapen, dat best als voorbeeld mag dienen voor vele andere boeren. We werken verder met onze intenties het boerenland soeverein overeind te houden. De komende jaren blijven we met behulp van onze vriendenkring streven naar ‘De Zelfvooriening Dichterbij’. Tevens is reNature te Amsterdam op zoek naar subsidie om ons Voedselbos Project aan te zwengelen.

December 2021 bracht nog vijf regenbuien als afsluiting van een goede moesonperiode.  We kregen papayaboompjes geleverd en enkele tientallen groeien inmiddels op in de boomgaard. Ook enkele honderden tomatenplanten werden geplant in de schaduwkas, waar we ondertussen tomatensaus van hebben ingemaakt. Deze werkzaamheden worden gewaardeerd door reNature uit Amsterdam, die aanbood ons Voedselbos Project te begeleiden.

Kerstmis werd eenvoudig gevierd en de bezinning vond thuis plaats. In Veeraperumanallur dorp hebben we twee kleine huizen, waarvan Widar House vacant is sinds het vertrek van het gezin aldaar. Mithra House wordt bewoond door ons eigen gezin. Daarnaast kunnen we ook op de boerderij verblijven in Deviyanandal dorp, alwaar het echtpaar Balaraman en Mailama permanent verblijven.

 

Januari 2022 werd een volledig droge maand met aangenaam koele nachten. We hebben bijna een hectare black gram boontjes gezaaid, welke we ten tijde van dit schrijven aan het oogsten en verwerken zijn. We hebben de oude voorraad  pinda’s verwerkt tot koudgeperste olie. Er zijn enkele hardhoutbomen gezaagd voor timmerhout. Een lokale timmerman gaat het hout verwerken voor eigen meubilair. Naast het voedselbos, zijn de ecologische teelten rijst en pinda’s ook opgenomen in het projectvoorstel aan reNature. Ter voorbereiding hebben we reeds verscheidene zoombijeenkomsten gehouden.

De koeien Daisy en Hanna Montana zijn na een bruikleenperiode in Veeraperumanallur dorp weer terug op de Thiru Valagum Farm, waar we momenteel twaalf runderen hebben. 

Onze kinderen Mithra en Obilot ondergingen weer een herhaling lockdown en twee maanden waren de scholen en colleges gesloten.  Na een introductieperiode van enkele maanden en motivatiegesprekken, besloten Balaraman en Mailama aan te blijven op de boerderij. Microkrediet deed weer wonderen.

De vriendenkring ontving de Heilzame Aarde flyer 25 met meditatieve verzen. Deze verzen hebben we vanzelfsprekend ook gebruikt ten tijde van het Poongal festival met de land- en veezegening.

Februari bracht de laatste koele nachten en twee milde regenbuitjes. Een eerste aankoop van honderd kwartelkuikens vond plaats en ondertussen leggen ze al eieren en worden er van tijd tot tijd geslacht. Momenteel houden we ook ruim honderdvijftig kippen voor eieren en vlees. Het allereerste begin van een bananenoogst vond plaats. Thiru Valagum Farm volbracht de zestiende rijstoogst op het land in Deviyanandal.

Maart bracht twee regenbuien en de hete zomer kondigde zich aan met middagtemperaturen tot net onder 40 graden C. Kippenkuikens kweken we per honderd tegelijk. Er werd extra zwarte sorghum als voedergewas ingezaaid voor het vee. De voorraad ragi / vingergierst werd verkocht aan Auroville international community. Met het stichtingsbestuur hielden we een video zoomvergadering.

 

 

Jaarbalans 2021 Stichting Thiru Valagum Farm.

Stichting Thiru Valagum Farm heeft tijdens 2021 een totaal aan vrij te besteden giften van € 9.532,67 mogen ontvangen. Hieronder valt de Vriendenloterij met € 707,10 Wij zijn alle donateurs dankbaar. Het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar donaties is € 8.135,-

Wij vragen herhaaldelijk aan onze vriendenkring het bereik van onze nieuwsbrief, flyer en videoclips te helpen vergroten teneinde de inkomsten van de stichting op te waarderen.

De uitgaven van de stichting betroffen vnl bankkosten en stortingen aan de boerderij. De stichting ving het jaar aan met een uitstaand bedrag van € 2.867,23 en sloot 2021 af met € 2.560,10. De afgelopen vijf jaren sloot de stichting het jaar af met een eindbalans van gemiddeld € 4.228,-

Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm heeft € 5.075,- verdiend aan producten van de bomen, dieren en gewassen, inclusief kleine overheidssubsidies. De gemiddelde verdiensten van de boerderij gedurende de afgelopen vijf jaren zijn € 3.539,-

De uitgaven van de boerderij gedurende 2021 waren in totaal € 20.366,-

De onkosten van de boerderij kwamen voort uit ecologie (+ 100 m2 landaankoop naast Mithra House, zorg aan bomen, dieren en gewassen), onderhoud behuizing, werktuigen en materialen (aankoop incubator), sociaal-economische kosten (ziekenhuis, huishouding, lonen, transport, kantoor, belastingen, verzekeringen, electriciteit), en culturele kosten (coaching en studie). De afgelopen vijf jaren waren de gemiddelde uitgaven van de boerderij € 13.153,-

De overdracht van stichting naar boerderij gedurende 2021 was € 9.750,-, het tekort van de boerderij was € 14.291,- (eigen inkomsten -/- gemaakte onkosten over 2021) en de eindbalans van de boerderij kwam uit op een negatief bedrag van € 5.945,-

Voor de (grotendeels renteloze) microkredietverstrekking onder dorpelingen hebben we per begin 2022 een bedrag uitstaan van rond de € 3.925,-

De conclusies omtrent de Jaarbalans zijn als volgt;

De vriendenkring van Stichting Thiru Valagum Farm mag uitgroeien met meer donateurs. Denk maar aan de promotie voor ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’, waar een budget aan vastzit. Het totaal bedrag ontvangen aan giften is weliswaar wat gestegen! Maar de reserves van de stichting slinken! Gedurende 2022 zal de stichting waarschijnlijk maar moeilijk bij machte zijn alle benodigde overdrachten naar de boerderij te maken, mits de vriendenkring daadwerkelijk groeit!

De verdiensten van de boerderij bevinden zich in een stijgende lijn (!) en we hopen dit voort te zetten, ondanks de moeilijke prijspolitiek van de landbouwproducten en dankzij wat meer investeringen en een gestage intensivering van de werkzaamheden. We hopen in 2022 op een subsidie voor het Voedselbos Project.

De uitgaven en de lopende kosten van de boerderij nemen jaarlijks toe.

 

Moge iedereen met moed verrijzen uit de opgeworpen onvrijheden.

Een heilzame Pasen toegewenst aan de vriendenkring van Thiru Valagum Farm!

Ook namens het Terneuzense bestuur hartelijke groeten,

en vanuit India, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.

 

Voor de kracht van Thiru Valagum Farm. 

De verlangens van de boerderij rusten in de zaden,

Hieruit volgt levenskrachtige groei en rijpen de levensvruchten.

 

Voel de levensbestemming van Thiru Valagum Farm en het lot zal haar vinden,

Voel haar leidende ster en de boerderij zal gestalte krijgen door haar hogere essentie,

Voel de missie van de boerderij en haar doel zal worden verwezenlijkt,

Moeder Aarde en Thiru Valagum Farm vormen een grote eenheid.

 

Het leven wordt zonniger op de boerderij,

De levenskracht wordt minder broos op de boerderij,

Het leven op Thiru Valagum Farm wordt rijker. 

 

(Gebaseerd op het vers ‘For Strength’ van Rudolf Steiner.)