Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 69 – maart 2023

Terugblik op 20 Jaar Stichting Thiru Valagum Farm

8 april 2003 – 8 april 2023

 

Beste vrienden ,

8 April 2023 vieren we 20 Jaar Stichting Thiru Valagum Farm, ten dienste van de ecologische familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in Tamil Nadu, India.

De pionier fase van de boerderij bestond uit een viertal jaren ecologisch boeren op een halve hectare in bruikleen genomen land met een paar trekossen, op akkerland en een volkstuin. Gedurende de differentiatie fase kochten we 5 hectare land en onderscheidde het land zich gestaag in bomen, gewassen en landbouwdieren. We stappen nu de volwassen fase binnen en richten ons op ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’. De boerderij vormt een synthese van het traditionele Europese gemengde boerenbedijf en het overgeleverde Indiase dorps-organisme op basis van zelfredzaamheid. Enkele tientallen dorpelingen vinden werk, ervaring en/of sociaal-economische ondersteuning middels de boerderij.

Om ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ te brengen wensen we nog een extra investering voor:

20 Geiten ± € 4.150,- + Geitenstal ± € 7.700,- + ± € 11.850,-

Triodos Bank IBAN NL 29 TRIO 0212191187

Mensen die gedurende de maanden maart en/of april een kleine of grotere gift overmaken, daarvan komen 4 donateurs in aanmerking voor de verloting van een van de vier boeken van boer Gerrit. (Vermeld je e-mailadres bij de overboeking als je per mail nog geen nieuwsbrief ontvangt). De uitslag wordt bekend gemaakt in de Heilzame Aarde Flyer maand mei.

Over de boeken: Alle flapteksten van ‘Onderweg met Moeder Aarde’. https://gerritimpens.auteursblog.nl/artikel/15356

20 Jaar Stichting Thiru Valagum Farm.

Dhanalakshmi en Gerrit formuleerden eind 2001 in India hun wens een ecologische boerderij te willen opstarten. Naast landbouw zou de interactie met de lokale dorpsgemeenschap gelijk staan. Met goede hoop vestigden we ons met onze eerste dochter Mithra in Veeraperumanallur, het geboortedorp van Dhanalakshmi. Familie en vrienden stonden ons bij een huisje te bouwen en landbouw aan te vangen op een halve hectare in bruikleen genomen land.

In 2003 besloten de ouders van Gerrit, François en Cecile, Stichting Thiru Valagum Farm op te richten. Het bestuur bestond toen uit drie leden. Sinds die tijd gelden nog steeds dezelfde statuten, met andere woorden onze doelstellingen, kortweg uitgedrukt met ‘voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’.

Onder begeleiding van het regionale Centrum voor Ontwikkelings Samenwerking (COS) in Goes werd het stichtingsbestuur de weg gewezen voor een succesvol beleid ten behoeve van de doelgroep Thiru Valagum Farm in Tamil Nadu, India. Het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelings Samenwerking bestond toen nog.

Dagblad BN-DeStem reikte in die tijd nog periodieke prijzen uit aan voorbeeldige ontwikkelings-projecten in het Zuiden. In 2005 werd de stichting beloond met de BN-DeStem Ontwikkelingsprijs, wat mede goede publikatie met zich mee bracht en ons werk op de kaart plaatste. In India werden we bezocht door journalist Paul de Schipper.

Onder de Verenigde Naties Millennium Doelen 2015 stond Millennium gemeente Terneuzen ons werk in 2008 en 2009 financiëel bij. Dit was ter ondersteuning van onze toenmalige vrouwengroep met volkstuin, schaduwkas en winkeltje. In deze periode werd Obilot de tweede dochter van Dhanalakshmi en Gerrit geboren.

Tot rond 2012 groeide het stichtingsbestuur uit tot 6 leden en zakte daarna weer terug tot drie. Let wel: Cecile is ondertussen 90 jaar en draagt haar functie als voorzitster graag over! Wie voelt zich geroepen met heel bescheiden verantwoordelijkheden (en minimaal persoonlijk risico) zitting te nemen in het bestuur?

Diverse Nederlandse organisaties hebben de stichting tot dusver ondersteund:

De Iona Stichting uit A’dam ten behoeve van interne training, MIVA (N-Brabant) financierde een bedrijfsauto, Kiwanis Hulst ondersteunde de aanschaf van irrigatiewater materiaal, The White Group uit Breskens ondersteunde aanvankelijk de opvoeding van een meisje en schonk daarna vrij te besteden giften, verder financiere de Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking (WOS) te Breda een kipkar en gebouwen, de Zonneschool te Terneuzen organiseerde Lentemarkten en vervolgens ontvingen we zes schenkingen van de Vastenactie Parochie Midden Zeeuws Vlaanderen ten behoeve van faciliteiten en programma’s en Cordaid ondersteunde landaankoop. Vrij te besteden (eenmalige) giften kwamen (onder meer) van De Zonnetuin te Haarlem en de Rotary Club Terneuzen, terwijl De Vriendenloterij doorlopend steunt.

Tientallen privé donateurs stonden en staan ons werk bij met gerichte en vrij te besteden giften. Een aantal van hen maken al jaren lang deel uit van onze vriendenkring en garanderen nog steeds dat we onze schouders kunnen zetten onder onze idealen. De komende paar jaar hopen we tezamen ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ te brengen.

Stichting Thiru Valagum Farm hield (met of zonder het gezin van Gerrit uit India) diverse presentaties;

In De Speye te Sas van Gent, een buurthuis in Goes, in de Wereldwinkel, een buurthuis, de bibliotheek, een vrouwenclub, de Rotary Club en De Veste (ouderen flats) te Terneuzen, voor de Zwartzuster (Augustijnen) gemeenschap in Aalst (B) en verder voor The White Group en machinefabriek Van Vught te Breskens.

Verder waren we te zien met onze informatiestand op de Milieumarkt in Axel, folkloristische markten in Sas van Gent, Phillipine, Zuiddorpe, Westdorpe, IJzendijke, Breskens, Oostburg en Zaamslag, in enkele gemeenschapstuinen te Haarlem, op BD landbouwbedrijf Ter Linde in Vrouwenpolder, Marleen Kruiden te Oostburg, de Kleine Aarde in Boxtel, en voor de Parochie Midden Zeeuws Vlaanderen.

Reeds vanaf het prille begin van ons werk ‘voor Ecologie, Lanbouw en Mens op Weg’ brengen we een nieuwsbrief uit, sinds rond 2010 bekend staand als de Heilzame Aarde Nieuwsbrief. Eerst vier keer per jaar en daarna drie keer, met nieuws over de stichting Terneuzen en de boerderij in India. De papieren versie wordt nog steeds zo’n 50x gedrukt. De nieuwsbrief wordt ook vertaald in het engels en verspreid over diverse landen. De Heilzame Aarde Flyer plaatst drie keer per jaar ons werk in een breder maatschappelijk perspectief. Beiden zijn na te lezen op onze website.

Stichting Thiru Valagum Farm heeft sinds jaar en dag ook een mooie website, welke wordt beheerd en gefinancierd door Hanz-Peter van Laere. www.heilzame-aarde.nl

Vanaf 3 juli 2018 plaatsen we allerhande berichten en foto’s op Facebook.

Met de nieuwsbrieven, flyers en Facebook bereiken we om en nabij 350 mensen. De website wordt jaarlijks door honderden mensen bezocht. Hier zijn onze publicaties te vinden alsook de links naar ‘Land Boer Mens’ Videoclips

en de eerste Nieuwe Tijd Podcast ‘Boer Gerrit en Thiru Valagum Farm’.

Vanuit de stichting hebben we enkele acties op touw gezet waarvan in 2014 ‘Steun schoolvervoer en boerderijwerk’ een van de meest succesvolle werd. We rijden nog steeds rond in ons Maruti-Suzuki minibusje.

Sinds 2020- ‘21 profileren we ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ wat tot dusver een schenking voor een nieuwe kippenstal opbracht. Dezelfde actie zetten we momenteel voort onder 20 Jaar Stichting Thiru Valagum Farm’ met het verzoek een nieuw geitenstal te helpen financieren. (Vraag onze folder aan.)

Voor straks wensen we iedereen een vreedzaam wederopstandingsgevoel om de tijdslijn en onze leefruimte in vrijheid beter naar onze eigen hand te kunnen zetten.  Vrolijk Pasen!

Vooral namens het jubilerende Terneuzense bestuur Cecile, Truus en Senne

hartelijk dank voor jullie sympathie en ondersteuning tijdens de afgelopen 20 jaar en vriendelijke groeten en vanuit India, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.