Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 63 – maart 2021

De staart van 2020.

         Begin december 2020 lag de deelstaat Tamil Nadu geheel verscholen onder een dik wolkendek en bakken regenwater stortten ter aarde. Het was stormachtig en gelukkig de naam cycloon niet waardig. We waren genoodzaakt de rijstvelden te draineren, terwijl we verscheidene seizoenen water tekort kwamen. Bezorgde oma Cecile Impens, onze hoogbejaarde bestuursvoorzitster (88), was nu vaker te zien met de beeldtelefoon vanuit Terneuzen. Zodra de waterstand op de rijstvelden wat daalde, waren dorpsvrouwen in de weer om gras en onkruid van tussen de rijstplanten te wieden.

         We hadden toen, zoals verteld in nieuwsbrief 62, twee nieuwe 24/7 knechten in dienst, die maar voortdiscussiëerden over de salarisafspraken. Ondertussen was ik de videoclip ‘Land Boer Mens. Het sociale landschap van de boer’ aan het voorbereiden om in december te publiceren. Een ooit door Stichting White Group te Breskens gesponsord meisje en ondertussen gehuwde Mallarkodi, werd bezocht omdat ze was bevallen van haar eerste kindje.

Enkele veldjes werden ingezaaid met vingergierst en zwarte boontjes. In december hadden we rond de tachtig jonge kippen, die vlak na Nieuwjaar voor het eerst eieren gingen leggen. Niet persé voor consumptie maar om kuikentjes te kweken. De meeste hanen waren bestemd als vleesvoeding. Eind december begon de ruim anderhalve hectare rijst in de bloei te schieten. We hadden twee traditionele soorten.

         Kerstavond werd vrolijk gevierd op de boerderij met kinderen,  medewerkers en familieleden. Wegens het crisisbeleid mistten we deze keer de Kerstnachtdienst in een regionale kerk. Om het pluimvee wat sneller uit te breiden kochten we ruim 300 kuikentjes aan. Ondertussen begonnen we met de voorbereidingen voor een mengteelt van cassava en pinda’s op bijna een hectare grond. Vlak voor het eind van 2020 werden de bouwmaterialen geleverd, om de lemen vloer van de veestal om te bouwen tot een betonnen vloer met een giertank. Het jaar werd afgesloten met het ‘schelpenfestival’ ter ere van Murugan of Kartikeya in de Dalit (kastelozen) hindoetempel in Veerapar dorp. Het was de eerste keer dat onze dochter Mithra hierin het voortouw nam.

 

Een sterkere stichting met vriendenkring

voor een stoere boerderij met betere zelfvoorziening!

 

Jaarbalans 2020 Thiru Valagum Farm.

         Stichting Thiru Valagum Farm heeft tijdens 2020 een totaal aan vrij te besteden giften van €6.440,- mogen ontvangen. Wij zijn alle donateurs heel dankbaar. Het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar donaties is bijna €8.000,-

Wij vragen daarom herhaaldelijk aan onze vriendenkring het bereik van onze nieuwsbrief, flyer en videoclips te helpen vergroten teneinde de inkomsten van de stichting op te waarderen. Kun je het bestuur hier in helpen? 

         De uitgaven van de stichting betroffen vnl bankkosten en stortingen aan de boerderij. De stichting ving het jaar aan met een uitstaand bedrag van €5.955,09 en sloot 2020 af met €2.867,23.  De afgelopen 5 jaren sloot de stichting het jaar af met een eindbalans van gemiddeld €4.575,-

         Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm heeft €4.342,- verdiend aan producten van de bomen, dieren en gewassen, inclusief ontvangen kleine overheidssubsidies. De gemiddelde verdiensten van de boerderij gedurende de afgelopen 5 jaren zijn €3.036,-

         De uitgaven van de boerderij gedurende 2020 waren in totaal €14.540,-

De onkosten van de boerderij kwamen voort uit ecologie (zorg aan bomen en gewassen, aankoop vee), behuizing, werktuigen en materialen, sociaal-economische kosten (huishouding, lonen, transport, kantoor, belastingen, electriciteit), en culturele kosten (coaching en programma’s).

De afgelopen 5 jaren waren de gemiddelde uitgaven van de boerderij €11.601,-

         De overdracht van stichting naar boerderij gedurende 2020 was €9.000,-, het tekort van de boerderij was €10.198,- en de eindbalans van de boerderij kwam uit op een negatief bedrag van €4.285,-

         Voor de (grotendeels renteloze) microkredietverstrekking onder dorpelingen hebben we per begin 2021 een bedrag uitstaan van rond de €3.750,-

 

De conclusies zijn als volgt;

         De vriendenkring van Stichting Thiru Valagum Farm mag uitgroeien met meer donateurs. Het totaal bedrag ontvangen aan giften is dalende! Ook de reserves van de stichting slinken! Gedurende 2021 zal de stichting waarschijnlijk niet bij machte zijn alle benodigde overdrachten naar de boerderij te maken, mits de vriendenkring daadwerkelijk groeit!

         De verdiensten van de boerderij bevinden zich in een stijgende lijn (!) en we hopen dit voort te zetten, ondanks de moeilijke prijspolitiek van de landbouwproducten en dankzij wat meer investeringen en een gestage intensivering van de werkzaamheden.

         De uitgaven en de lopende kosten van de boerderij nemen jaarlijks toe.

 

De aanvang van 2021.

         Tijdens een rustige Nieuwjaarsnacht op de boerderij stapten we de onbekende toekomst in, beseffende dat iedere goede daad perspectieven schept. Medio januari vieren we altijd het Poongal oogstfestival. Tijdens de landzegening, onder een daarvoor sinds 2007 gekozen nog altijd heilige neemboom, richtten we onze aandacht vervolgens op de fysieke manifestaties van de boerderij, de aanwezige voelbare atmosfeer en de door de geest gezegende identiteit van Thiru Valagum Farm. Een dankzegging voor het gewas en een verering van het vee (8 koeien, vaarzen en kalfjes) behoorden, zoals jaarlijks, tot het programma.

De irrigatiekanaaltjes werden schoongemaakt, net zoals ze in Nederland ooit sloten ‘kuisten’. Driekoningen bracht ter afsluiting van de moeson nog fijne regenbuien. Planten en herhaaldelijk handmatig wieden van de cassava-pinda-mengteelt was in volle gang.

         De Heilzame Aarde Flyer 22 ‘Samen wakker op weg met inzicht, creativiteit en wilskracht’ ging de internetdeur uit, richting ruim 250 e-mailadressen. Een oproep om samen onderweg te zijn voor ‘Een sterkere stichting met vriendenkring, voor een stoere boerderij met betere zelfvoorziening! 

Twee oudere dames meldden zich na enkele jaren afwezigheid weer op de boerderij,  om Dhanalakshmi voor allerhande karweitjes bij te staan. Er werd door de knechten en oppermannen met de hand een diepe put gegraven voor de nieuwe giertank, terwijl een nieuwe fundering werd gebouwd voor de betonnen vloer in de veestal…

 

“In Memoriam”.

Op dat moment, 20 januari 2021, verliet onze trouwe familievriend, en de sinds 2005 betrokken verzorger van de papieren nieuwsbrief, Marcel Claeijs het aardse leven. We meldden reeds in nieuwsbrief 61 dat Marcel, wegens gezondheidsredenen, het stokje op waardige wijze had overgedragen aan bestuurslid Senne. Hiermee verloor ons vrijwilligerswerk  ten behoeve van de boerderij een sterk verankerde pilaar. Hierbij willen we nogmaals onze dank uitspreken aan Marcel en zijn familieleden sterkte wensen.

 

… Voorzichtig begonnen we met het uitbroeden van de eerste honderd kippe-eieren in een kleine incubator. Het restant van een voorgaande pindaoogst werd verwerkt tot olie. Ook Saktivel kwam weer in beeld, na een aantal maanden afwezigheid. Hiermee hebben we nu twee oproepbare tractorchauffeurs ter beschikking. Ondertussen onderging ik een acupressuur therapie voor mijn trombose-spataderen, wat enige verlichting gaf. De tractor onderging een servicebeurt. Het besproeien van de gewassen met ‘bladmest’ beviel ons zo goed, dat we in februari/maart van een handmatige rugsproeier zijn overgestapt op een gemotoriseerde sproeier. Met een kleine handzeis werd, op plekken waar de ‘combine’ niet reikt, begonnen met de rijstoogst. Nadat het machine-oogsten was begonnen, meldden zich weldra de eerste kuikentjes aan in de incubator. Een van de twee 24/7 knechten werd wegens nalatigheid ontslagen.

         De tweeledige videoclip ‘Land Boer Mens. Thiru Valagum Farm / De burgerij in de economische context’ werd de electro-magnetische ether ingestuurd. Hoe dat landt, weten we niet zo goed, want we krijgen weinig of geen reacties. Toch werden de videoclips ‘Land Boer Mens’ alles bij elkaar tot dusver enkele honderden keren bekeken.

         Nu was het zaak zorgvuldig onze traditionele rijstzaden te verwerken en op te slaan. De multinationals trachten de Indiase overheid het onaanvaardbare verbod aan te praten, dat boeren geen eigen zaad in bezit mogen hebben. Zoals bijna jaarlijks het geval is, moeten we ook dit jaar de keten boer-handelaar-consument weer van voorafaan beginnen. Het kost veel energie de oogsten, in de onvoorspelbare markt, aan een billijke prijs te kunnen verhandelen.

         Wegens de onvoorziene veranderingen onder de dagelijkse werknemers in 2020-’21 is de routine voor de mest- en compostverzorging wat in het slop geraakt. We zijn aan het overschakelen van mesthopen op mestputten, ook om scharrelkippen op het erf onbezorgd toe te kunnen staan. We hebben 83 strobalen van de rijstvelden gehaald. Er was gelukkig nog nauwelijks rijstestro ontvreemd door naburige dorpelingen.

         Eindelijk was het zover en hebben we de vier ijzeren dubbele poorten van de entree en het binnenerf, inclusief de drie garagedeuren  in Thiru Valagum House en Michaël House laten schuren en opnieuw in de montere huis-groen-rood-goudkleurige verf laten zetten. Ook de nieuwe veestalvloer met voederbakken ziet er goed uit.

         Er is ondertussen ook een incubator voor totaal 300 kippe-eieren in gebruik genomen. We anticiperen om via het locale landbouwdepartement en aan boeren onze traditionele inheemse kippetjes te kunnen verhandelen. Er is een tweede keer vingergierst ingezaaid en trachten nog sezam in te zaaien om de Indiase zomer mee in te gaan.

         Dhanalakshmi en ik zijn nu twintig jaar getrouwd. Mithra is 19 en Obilot zo meteen 13 jaar. Onze kleinste meid is net hersteld van een onverklaarbaar gebleven week koorts , terwijl het hele dorp de familie Impens bestempelde als corona-verspreiders. Ons huis in het dorp werd daarop door beambten binnenshuis (!) en in de tuin met een stevige onbekend gehouden chemisch middel bespoten. Daar zou je nou wél echt ziek van kunnen worden! 

         Vooral in Noord-India gaan de boerenprotesten nog steeds onophoudelijk door. In onze deelstaat Tamil Nadu maken we ons op voor verkiezingen, terwijl er reeds duizenden gewapende soldaten in positie zijn gebracht om de (staats-) orde op orde te houden.

Wij werken verder aan een practische toekomst van zelfvoorziening. Straks gaan we enkele honderden cocosnoten tot olie laten persen en zijn we reeds begonnen aan de tamarindeoogst (een boomvrucht) om gezonde bouillon van te kunnen trekken voor de rijstmaaltijden.

         We sluiten de maand maart af met de verjaardag van Obilot en ook die van Dhanalakshmi, hoewel niemand zich herinnert op welke dag mijn geliefde echtgenote ooit ter wereld kwam.

 

We wensen de Thiru Valagum Farm Vriendenkring

namens het stichtingsbestuur en de boerderij

een vernieuwing brengend Paasfeest toe.

Hartelijke groeten vanuit India, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.