Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 60 – maart 2020 

Beste vrienden,

De boerderijgemeenschap.

            Sinds afgelopen Heilige Nachten vanaf Kerstmis 2019 lijkt Thiru Valagum Farm ietwat in een stroomversnelling te zijn beland. Dhanalakshmi zet haar werk voort als algemeen manager van de boerderij. Een dame op de voorgrond in India wekt nog altijd verbazing op en helaas ook jaloezie. Vooral op het platteland is dit geen gemakkelijke uitdaging.

            De eerste knecht Suresh richt zich nu meer eenzijdig op de werkzaamheden binnen de omheining van de 5 hectare boerderij. Voorheen had hij meer taken daarbuiten. Met ups en downs werkt hij al bijna 10 jaar voor Thiru Valagum Farm.

            Vijayi Kumari heeft zich aangesloten als eerste dienster. Dit klinkt ouderwets, maar de taakverdelingen in India liggen mede door het kastensysteem strak afgebakend. Zij is een jonge weduwe met van drie kinderen nog een in leven zijnde zoon.

            Saktivel blijft de labiele stroomvoorzieningen verzorgen, maar heeft zich wat teruggetrokken van andere voorkomende werkzaamheden, terwijl Kothivel ons wederom wat vaker bijstaat.

            Velmurugan heeft zich aangesloten als assistent van Dhanalakshmi om externe contacten en seizoensarbeiders te helpen organiseren. Hij is de voormalige verkozen burgemeester van het dorp Deviyanandal waar de boerderij toe behoort. Hij handelt in scheermesjes. Mede dankzij zijn inzet is de relatie met het regionale landbouwkantoor aangetrokken voor een nauwere samenwerking. We hopen nu ook op een ontwikkeling van een betere onderlinge verhouding tussen de locale boeren. Goede samenwerking waarborgt meer succes om op het land zelfwerkzaamheid en duurzaamheid te kunnen bereiken.

            Het microkrediet ter ondersteuning van dorpelingen hun gezinsleven zet zich voort op eenzelfde niveau en reikwijdte.

            Gerrit krijgt meer kansen om Thiru Valagum Farm te profileren en in te bedden in de academische en ngo-wereld in de regio. Hij wordt vaker gevraagd voor een lezing over ecologie en biologische landbouw. Vanaf april doceert hij twee ochtenden per week Frans voor beginners in een school voor groepen 5, 6, 7 en 8. Tevens bood Gerrit reeds een inbreng aan de ontwikkeling van de ecologische boomgaard en pluimveehouderij aan de school.

            Daarnaast zorgen Dhanalakshmi en Gerrit voor hun twee dochters. Mithra gaat een toelatingsexamen doen voor medische studies en Obilot volgt nog de middelbare school. Dezelfde scholengemeenschap met 10.000 leerlingen waar Gerrit op een andere locatie zijn eigen franse taal vanonder het stof tracht te halen.

De landbouwgewassen.

            Wegens het ten dele falen van de moesons de voorgaande drie jaren, hebben we afgelopen seizoen toch een goede oogst binnen weten te halen. De regen kwam reeds vroeg vanaf juni en bleef de aarde voldoende bevochtigen tot december. Toch viel er minder regen dan we wensten voor het aanvullen van het bodemwater, maar de gewassen groeiden tevreden op en schonken ons een kwalitatief en kwantitatief mooie opbrengst.

            Sinds enkele jaren floreerde de rijst weer op ruim anderhalve hectare, in plaats van op minder dan een hectare wegens water tekort. Het overgrote deel van de rijst is doorverkocht aan een afnemer die werkelijk ecologische kwaliteit waardeert en er een redelijke prijs voor bood. Een deel van de rijst houden we aan voor eigen consumptie en als waardevol zaaizaad.

            Voor het eerst hadden we een volle hectare zwarte boontjes (black gram) en met de opbrengst waren we erg tevreden. Deels is de opbrengst verkocht aan de overheid voor de nationale voedselvoorziening. Het andere deel blijft binnen onze boerderijkring voor eigen consumptie.

            Het was twee jaar geleden dat we pinda’s konden telen en de opbrengst op een are grond was prima. We verwerken de pinda’s voor onze huishoudolie.

            We stappen nu de zomer in en gaan nog wat aubergines en hete pepers uitplanten. Daarnaast zaaien en planten we nog wat extra groen voor het vee, wat momenteel bestaat uit 12 runderen en 30 schapen.

Jaarbalans 2019 Thiru Valagum Farm.

            Stichting Thiru Valagum Farm heeft tijdens 2019 € 670,54 mogen ontvangen dankzij spelers op de Vriendenloterij tbv ons werk. De stichting ontving een totaal aan vrij te besteden giften van € 9.430,- Wij zijn alle donateurs dankbaar. De uitgaven van de stichting betroffen de papieren nieuwsbrief, bankkosten en stortingen aan de boerderij. De stichting ving het jaar aan met een uitstaand bedrag van €6.381,66 en sloot 2019 af met €5.955,09

            Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm heeft €3.043,- verdiend aan producten van de bomen, dieren en gewassen. €1.406,- is verdiend aan overheidssubsidie, giften van gasten en presentaties. De uitgaven van de boerderij gedurende 2019 waren in totaal €12.728,- De onkosten van de boerderij kwamen voort uit ecologie (zorg aan bomen, vee en gewassen) €570,-, behuizing, werktuigen en materialen €1.487,-, sociaal-economische kosten (huishouding, lonen, transport, kantoor, belastingen, electriciteit) €7.846,-, en culturele kosten (scholing, coaching en programma’s) €2.825,-.

            De overdracht van stichting naar boerderij gedurende 2019 was €10.000,-, het tekort van de boerderij was €8.279,- en de eindbalans van de boerderij kwam uit op een positief bedrag van €1.721,-

Voor de (grotendeels renteloze) microkredietverstrekking onder dorpelingen hebben we momenteel een bedrag uitstaan van €3.212,-

Reacties van Heilzame Aarde nieuwsbrieflezers.

            Graag delen we anoniem enkele reacties op ons werk voor Ecologie. Landbouw en Mens op Weg. Een trouwe donateur; ‘Ik heb eindelijk tijd gevonden om je filmpje op you tube te zien. Geweldig om de actuele situatie van zo nabij te zien. Het ziet er echt goed uit en het doet je vast goed om het zo mooi te zien. Ik wens jullie veel succes bij jullie heilzame werk.’ Een lagere school klasgenoot; ‘Hoe gaat het met je, ik weet nog dat je indertijd naar India bent vertrokken en heb daar wel eens met je vader over gepraat … Heb begrepen dat je een boerderij bent begonnen waar je de lokale boeren leert om op een ecologisch verantwoorde manier te boeren, klopt dat? Wanneer je weer eens naar Nederland terugkomt moeten we misschien eens afspreken, mogelijk kan ik je dan ergens mee helpen als dat nodig mocht zijn …’ Een bejaarde dame die moeite heeft een donatie te storten: ‘Aangezien ik problemen heb met ING, het geven van een donatie heb ik het anders gedaan. Ik heb geld gestort op de giro van (familielid) met de bedoeling dat zij het willen overmaken naar jullie. Ik hoop dat je het goed vindt zo. Veel succes met jullie farm en groeten vanuit Terneuzen.’ Een studentenvriend van de sociale academie; ‘Beste Gerrit, met interesse je verslag gelezen, toch nog enorme opbrengsten ondanks droogte en hitte. Had wel wat meer willen horen over bezoek van Kumar (Auroville) aan jou … .’ En nogmaals; ‘Heb je nieuwsbrief met interesse gelezen, reuze dapper dat je moeder ondanks hoge leeftijd dit (bezoek aan India) aandurft en fijn dat Truus dit ook zo goed ondersteunt.’ Een medestudente aan Emerson College in Engeland; ‘Dank je wel dat jullie trouw de nieuwsbrieven maken en sturen. Ik  ben onder de indruk wat jullie voor elkaar brengen. Het ziet er zo mooi uit. En ook zo anders dan hier! Fijn dat de aarde ook nog zulke goede oorden heeft waar veel mensen bij betrokken zijn met zorg voor wat leeft en groeit. En dat ook nog in die hitte en droogte. Maar jullie bomen en heesters zien er toch wolliggroen uit.’

            Het doet ons goed jullie reacties te mogen ontvangen. Er is ook een mogelijkheid vrijblijvend nauw contact met Thiru Valagum Farm te onderhouden via Facebook.

We wensen de Thiru Valagum Farm Vriendenkring namens het bestuur en de boerderij een Vrolijk en Inspirerend Paasfeest toe, zodat we een vreedzame en  duurzame cultuur mogen helpen verrijzen.

Hartelijke groeten vanuit India, Gerrit Impens.