Nieuwsbrief maart 2017

Heilzame Aarde Nieuwsbrief 51

 

Nieuws van Thiru  Valagum  Farm in India 

Beste vrienden,

We wensen ieder een naar het licht verrijzend Paasfeest toe!

In maart verwelkomden we een groep van ruim 20 tribale dorpelingen uit een nog drogere streek dan de onze. Ze zoeken naar duurzame concepten om hun landbouwwerk voort te kunnen zetten. De dag bracht enthousiasme onder hen voort om compost en mest beter te verwerken, meer bomen aan te planten, de boerderijdieren intensiever te verzorgen en hun kinderen het belang van recycling bij te brengen. We bemerkten onder de bezoekers een toegenomen verantwoordelijkheid om de kleinschalige landbouw zelfstandig naar de toekomst te loodsen.

Een mentaliteitsomslag als deze behoort gestimuleerd te worden, om als dorpsgemeenschap het heft in handen te houden, om ten dele onafhankelijk te blijven van overheden en industriën. Maar de handel en consumenten moeten óók omschakelen. Het zijn de kleinschalige ploeterende boeren die de meeste voedselproductie op aarde voortbrengen. Onderbetaalde landbouwproducten zijn onaanvaardbaar.

Thiru Valagum Farm werkt voortdurend met bomen, gewassen en vee. De verhouding tussen de diverse eenheden schommelt, maar het totaal geeft een garantie om het werk voort te zetten. Momenteel trekt het bos wat aan en lijkt er wat meer fruit voortgebracht te gaan worden. Tegelijker-tijd is door de droogte de gehele rijstteelt mislukt. Daarnaast bleek de keuze voor een droogte tollerante boon en extra veevoeder goed uit te pakken. Het melkvee heeft geleden onder de droogte van 2016, maar de schaapskudde en het aantal konijnen is toegenomen. In de schaduwkas is het accent van groenteteelt wat verschoven naar kruiden.

Dit voorjaar komen we naar Terneuzen en hopen we velen van u te ontmoeten. Welkom op onze presentaties met vertellingen en levendige videos van ons werk! Hou onze website in de gaten en we berichten u nog per e-mail.

Hartelijke groeten en dank aan alle vrienden en vrijwilligers

namens ons bestuur en het farm team in India,

Dhanalakshmi en Gerrit Impens.