Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 70 – juli 2023

Beste vrienden,

Wat heeft Thiru Valagum Farm (de boerderij en de stichting) ondernomen sinds de afgelopen nieuwsbrief van maart 2023? Wie ons volgt op Facebook ‘Thiru Valagum Farm Group’ heeft hier reeds een indruk van gekregen.

Na afwezigheid van enkele jaren is arbeidster Ambiga terug in dienst getreden en helpt voornamelijk met het verzorgen van de dieren. Ook is er een nieuwe oppasser aangenomen voor de nachtelijke uren. Assistent Velmurugan staat ons bij met intern en extern werk. Al het andere werk wordt bijgestaan door oproepkrachten, waaronder Saktivel die tractor rijdt en helpt met het onderhoud. Groepen mannen en vrouwen blijven in- en uit komen voor planten, wieden en oogsten. Ook staan er altijd micro-kredietleningen uit onder de dorpelingen. Momenteel staat er ruim € 4.000,- uit met of zonder rente.

Lokale monteurs hielpen onlangs met de service beurt voor de tractor, de rotavator en de cultivator.

Dhanalakshmi heeft de afgelopen maanden een serie van drie uitgebreide puja’s of rituelen uitgevoerd. Dit was ter afsluiting van de tijd dat we zowel voorspoed alsook tegenspoed ondervonden gedurende de pionierende jaren van Thiru Valagum Farm. We kijken nu vooruit. Deze puja’s vonden plaats in de populaire Angala Devi tempel in Malayanur. Angalamman is een aspect van de Moeder Godin Parvati, de echtgenote van Shiva. Naast de hindoe-rituelen worden dan maaltijden klaargemaakt om te verdelen onder veelal arme pelgrims. Tijdens de eerste twee puja’s werden tientallen eenvoudige Thiru Valagum Farm rijstmaaltijden verdeeld. De derde puja werd Thiru Valagum Farm rijst met geitenvlees verstrekt voor ongeveer 400 mensen.

De tijd van Adi Peruku is nu aangebroken. Dat wil zeggen de aanvang van het nieuwe landbouw seizoen. De boeren houden hun zaden klaar, waaronder Thiru Valagum Farm met een mooie voorraad lady’s finger of okra zaad om het zaaiseizoen mee aan te vangen. Tevens rond deze tijd verstrekken we enkele malen vingergierstpap in een tempeltje in Veerapar dorp waar we ons ontmoetingscentrum hebben. Het zijn dan voornamelijk kinderen en weduwen die een extraatje genieten.

De wormen compost stal is in mei in gebruik genomen. Hiermee streven we naar een bescheiden verkoop van compost voor potplanten, balkon-tuintjes en dergelijke.

Zelden kopen we mest aan, maar dit jaar hebben we flink wat dorpscompost aangekocht en afgeleverd op de akkertjes. Deze veemest wordt vrijgemaakt van plastiek wat men helaas nog altijd onbekommerd mengt met het huishoudelijke afval.

De lange, veelal droge en hete zomer van maart tot juli was intenser dan voorgaande jaren. Het zomerploegen is na de eerste buitjes regen traditiegetrouw  aangevangen in juni. De stikstofwerking in de bodem voor het nieuwe teeltseizoen komt dan op gang.

Er is grond aangevoerd voor ophoging van het binnenerf. Dit kan enkel tijdens de zomer wanneer de regenwater-basins indrogen en uitgediept worden. De grond dient om het binnenerf tijdens de moeson droger te houden en uitbreiding van stalling voor kippen en geiten mogelijk te maken.

Rivierzand is aangevoerd voor de bouw van de geplandde bouwwerkzaamheden.

De diepwaterbron is in juni gerenoveerd. Tot onze verrassing is het grondwaterpeil op de boerderij sinds 2016 gestegen van ruim dertig meter tot ruim twintig meter diepte. Rond 2016 was er in India op vele plaatsen water tekort. De meest recente jaren bleken de moesons wat meer water te brengen. Daarbij hebben de noorderburen van de deelstaat Karnataka meer water doorgesluisd naar onze deelstaat Tamil Nadu. Achter de boerderij ligt een afwateringskanaaltje dat door de maatregelen hierdoor verscheidene maanden stromend water voorzag aan de boeren. Ons grondwater is er extra mee aangevuld.

Een klein aantal cocospalmen zijn geplant om wat verjonging aan te brengen voor de ruim veertig traditionele cocospalmen van rond 1990. We verwerken  cocosnoten voor de verkoop en voor het koud persen van olie.

Op het binnenerf zijn een aantal inmiddels flink uitgegroeide bomen gesnoeid. Kleine hoeveelheden brandhout worden geschonken of verhandeld.

Ruim honderd mango boompjes hebben we ontvangen van het landbouw-departement om na de droge zomer uit te planten. Op een perceel van een halve hectare gaan we hiermee een extra boomgaard aanvangen. De magere grond op die plek is verbeterd omdat we er tot twee maal toe een kleine houtplantage hadden.

De reeds bestaande boomgaard met mango’s, sapota en guava bracht dit jaar wat minder op. Er werd dus wat minder fruit verdeeld dan vorig jaar. De tamarinde bomen gaven weer meer vrucht. Deze worden gedroogd, deels verdeeld en verwerkt als bouillon

Twee maal hebben we een veldje voedergras bijgeplant voor de geiten en de koeien. We hebben een flinke voorraad rijststro aangekocht, dat dient als bijvoer voor de koeien en om eventueel door te verkopen tijdens de moeson als er tekorten dreigen.

Tijdens de Stille Week werd bijna een halve hectare pinda’s geoogst en verwerkt met de hand. Resultaat: zo’n duizend kilo pinda’s. Deze laten we stapsgewijs koud persen voor olie. De pinda- en cocosolie worden deels verkocht en deels verbruikt op de boerderij.

We hebben al heel veel energie gestopt in ons cassava-akkertje van bijna een halve hectare. Het was een mengteelt met de pinda’s, waarvan de cassava langer doorgroeit. Wieden, ophopen van de cassavaplanten en irrigeren verliepen allemaal uitstekend. Helaas ondervinden we doorlopend gewasschade van wilde varkens. Hiervoor hebben we een omheining geplaatst. We zullen zien of alle genomen moeite afweegt tegen de opbrengst in het najaar.

Wegens toenemende overlast van slangen hebben we visnetten aangebracht ter bescherming van het binnenerf. Ze raken hierin verstrengeld.

Het nieuwe landbouw-seizoen na de droge hete zomer is in voorbereiding en we concentreren voornamelijk op rijst voorafgegaan door een groenbemester.

Van tijd tot tijd bezoeken we de molenaar om rijst te malen en te verpakken in zakken van 25 kilo. Deze worden dan privé doorverkocht. Er is keuze uit drie verschillende soorten traditionele rijst.

Het hoeden van de momenteel acht geiten wordt bemoeilijkt door ronddolende honden. Hierdoor willen we uiteindelijk helemaal naar stalvoederen toe. De uitbreiding en innovering van de stalling vraagt wel om een investering. We hebben het budget hiervoor verlaagd tot € 5.000,-.

Twee stiertjes zijn verkocht aan de slager. Een van de koeien heeft voor de tweede keer afgekalfd. We melken momenteel drie koeien en een deel van de melk wordt verkocht. Afgelopen ‘winter’ ging het, ondanks de goede zorg van de dierenarts, wegens ziekte mis met twee koeien. We hopen binnenkort enkele runderen in te ruilen voor een nieuwe melkkoe.

Komende van zo’n tweehonderd kippen, hebben we nog enkele tientallen kippen terwijl we in voorbereiding zijn voor de uitbreiding van kippenstalling. We streven naar honderden kippen deels voortkomend uit onze incubator. Van tijd tot tijd verkochten we kippen als vlees. Het rapen van eieren is momenteel bijna tot een halt gekomen.

Het profileren van Thiru Valagum Farm wordt nu uitgebreid middels periodieke artikelen in het online tijdschrift De Lange Mars Plus. Zie: https://www.dlmplus.nl/2023/07/12/cash-oorlog-in-brics-land-india/

Het verwerven van giften ten behoeve van een tweede Nieuwe Tijd podcast met Niels Lunsing komt niet uit de verf. Gerrit zou heel graag een uiteenzetting geven over het hoe en waarom van zelfvoorziening en soevereiniteit op locale schaal.

Onze doorlopende actie ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ werd rond begin april extra geprofileerd wegens het 20 Jarig jubileum van Stichting Thiru Valagum Farm. We ontvingen enkele extra donaties. Onder de donateurs werden vier exemplaren van Gerrit’s boekenreeks ‘Onderweg met Moeder Aarde’ verloot.

Met dank voor jullie betrokkenheid en ondersteuning namens de stichting en de boerderij, Blijft allen op koers tijdens deze turbulente tijden.

Hartelijke groet, Gerrit Impens.