Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 64 – juli 2021

Beste vrienden,

 

Weerstanden.

Dat het internationale verkeer verstoord is tijdens de huidige crisis, bleek door het pas medio maart ontvangen van een Sinterklaaspakket voor onze kinderen. Vele dorpelingen, die voorheen in de steden werk hadden, keerden wegens de lock downs terug naar de dorpen. De scholen zijn al meer dan een jaar dicht en vele kinderen hebben geen of beperkte toegang tot internetonderwijs. De kosten van levensonderhoud zijn ondertussen aanzienlijk verhoogd en de landarbeiders vragen hogere inkomens, die de boeren feitelijk niet kunnen bieden.

Sinds een jaar is het verloop op de ecologische familie- en zorgboerderij onder de fulltime medewerkers enorm toegenomen.  Mensen zijn steeds op zoek naar de hoogste bieder voor salarissen, terwijl men vergeet de locale economie bij te staan met een dienstbare houding. Dit verstoort de routinematige voortgang van het werk, omdat we steeds nieuwe mensen moeten inwerken, dus worden er fouten gemaakt. We zijn hierdoor vorig jaar twee koeien verloren en misten de kans om een hectare sezam te telen. De 24/7 bewaking dient ook steeds aanwezig te zijn.

 

Uitdagingen. 

Thiru Valagum Farm trekt sinds 2020 toch meer oproepkrachten en seizoensarbeiders aan, met het idee meer opbrengsten van het land te kunnen verkrijgen. Dit gebeurt dan ook.

Er zijn wat meer hardhoutbomen aangeplant en er zijn tientallen bananenbomen in de groei. Een onverwachte wervelwind ontwortelde en brak een dozijn waardevolle bomen. De mango- en chikoo-oogst was bevredigend, om onze vaste medewerkers en ons gezin van vers fruit te voorzien. Afgelopen maand is er een halve hectare casuarinabos gekapt voor de papierindustrie.

We kunnen het vee nu volledig voorzien van snijgras. Als extra teelten hebben we een hectare vingergierst en een hectare cassava gezaaid en geplant. Afgelopen seizoen oogstten we ook een hectare pinda’s. De bijna een hectare parelgierst lijkt helemaal fout te gaan, omdat het te veel bewolkt bleef en er zwaardere buien vielen dan normaal in de nazomerperiode. We hebben het grootste gedeelte van de rijstoogst kunnen verkopen, als ecologisch zaaizaad ten behoeve van bij een ngo aangesloten ecologisch werkende boeren. Voor eigen verbruik hadden we een perceeltje aubergines geteelt.

Een onaangename bijkomstigheid was het geteister door een wekenlange rattenplaag in en rond de behuizing. Momenteel hebben we een kleine 300 inheemse kippen. We kweken eigen kuikens op met een incubator. Met het uitlopen van de kippen hebben we last van honden, mangoesten en diefstal. Het bouwen van een (eerste) overdekte en goed doorluchte kippestal zal nog dit jaar aanvangen. We willen naar enkele duizenden kippen toe voor kuikens, eieren en vlees. Het pluimvee is ondergebracht in het Michaëlhouse, dat feitelijk is bedoeld om er een landbouw ontmoetingscentrum van te maken. We gaan dit gebouw aan de buitenkant plumuren en er komt een watertank op van minstens 5000 liter. Er zijn al bouwzand, grint en wat betonijzer en twee vrachtwagens met bouwstenen in voorraad. Afgelopen winter heeft de veestal een nieuwe vloer met voederbak en giertank gekregen. We hebben momenteel drie melkkoeien en er zijn twee koeien in bruikleen in Veerapar dorp. We zijn aan het wikken en wegen hoe we verder gaan met de herkauwers; meer koeien of opstarten met vleesgeiten. Koeien hebben een aandachtige zorg nodig. Geiten zijn wat makkelijker om te verzorgen. Een nieuwe geitenstal bouwen?

 

Korte termijn plannen en oproep aan de vriendenkring.

De  komende  2  tot  3  jaar  willen we  trachten   ons  voornemen

‘De zelfvoorziening dichterbij’ te realiseren. De ecologische familie- en zorgboerderij in India doet een beroep op onze Terneuzense stichting, die een dringende behoefte heeft aan minstens een extra bestuurslid en een grotere vriendenkring, inclusief meer welwillende donateurs.

In India zoeken we ook meer de samenwerking op en zijn in overleg met twee ngo’s om ons gezamenlijk te richten op landbouweducatie, een beter handelsnetwerk en een ecologische zaadbank. Het investeren in meer arbeid en infrastructuur zal mogelijk zijn, als we een gespreid beroep kunnen doen op onze reserves, een regionale ‘boerenleenbank’ en de vriendenkring van Stichting Thiru Valagum Farm.

Nog deze (Nederlandse) zomer zullen we de

BELEIDSNOTA ‘De zelfvoorziening dichterbij’

formuleren en aan onze vriendenkring aanbieden, met de hoop dat deze verder uitgroeit met mensen die onze publicaties op prijs stellen en delen met anderen, en dat tevens het aantal (periodieke) donateurs toeneemt, om ons dichterbij de zelfvoorziening te brengen.

Als we de brug tussen Stichting Thiru Valagum Farm en de boerderij in India kunnen versterken, dan zien we de toekomst met meer vertrouwen tegemoet, om onze ecologische enclave voort te zetten en hiermee de locale dorpsgemeenschap te blijven ondersteunen. Het platteland voedt de maatschappij en dit willen niet geheel uit handen geven aan de multinationale ondernemingen, die de landbouw en de voeding volledig willen overnemen.

 

Uiterlijk en innerlijk licht.

De zomermaanden in Zuid-India lopen van maart tot juli. Meestal blijft het dan bijna helemaal droog en reiken de middagtemperaturen soms net boven de 40 graden. De thermometer daalt dan nauwelijks onder de 30 graden tijdens de vroege ochtenduren. We hebben wederom weer heel veel licht en warmte tot ons kunnen nemen. Ook wij gaan hier nu naar de donkere tijd van het jaar. Eind juni ervaren we de langste dag met zo’n 13 uur licht, terwijl we tegen de Kerstdagen zo’n 11 uur licht ontvangen. Een lange lichte zomeravond zoals in Europa ervaren we hier niet.

24 Juni hebben we in beperkte kring het Sint Johannes feest gevierd. Dit is het enige seizoensfestival dat aan een mens is opgedragen. Hij verwelkomde als Johannes de Doper het Grote Zonnewezen, de Christus, op aarde. Dit levende licht dragen we in ons innerlijk verder het jaar in, om ons oriëntatie te geven tijdens de dagen die donkerder worden. Het zonnelicht klaart de onzekere weg naar de toekomst op, de weg richting ‘De zelfvoorziening dichterbij’.

Helpen jullie mee onze lichttoorts van moed te dragen? Dat kan in gedachtenkracht, door het zenden van empatie en geschreven reacties, én het doneren van een vrij te besteden (periodieke) gift. Voor jullie ontvangen warmte en meebeleven zijn we dankbaar.

 

We wensen de Thiru Valagum Farm Vriendenkring
namens het stichtingsbestuur en de boerderij
een lichtkracht schenkende zomer toe.

Hartelijke groeten vanuit India, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.

 

Deel en bespreek ons nieuws

en maak nieuwe Thiru Valagum Farm vrienden

door vrijbijvend je emailadres door te geven

en onze maandelijkse promoties te ontvangen