‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

2019            Juli              Nr.58

Beste vrienden,

Hèhè, de vier maanden Indiase zomer zitten er weer op! Hier het zomerverslag sinds afgelopen maart.

Bomen (op ruim een hectare).

Dorpelingen komen vaak hout sprokkelen op de boerderij. We hebben enige karren brandhout geleverd aan mensen die ons regelmatig helpen. Wegens een onverwachte storm hadden we schade aan de omheining, de schaduw-kas en waren er bomen omgewaaid uit de brandhoutplantage. Het ‘sprokkelen’ liep daarop uit de hand en dwong ons tot ingrijpen.

Om en nabij maandelijks klimt er iemand in een cocosboom, om er wat onrijpe vruchten uit de kappen, om de dorst te lessen. Uitgerijpte cocosnoten vallen dagelijks met een plof op de grond van de ruim 40 cocospalmen voor eigen consumptie, verdeling en verkoop voor verwerking. Er gingen hiervoor zo’n 150 cocosnoten door onze handen. Hiervan wordt chutney gemaakt. De overige cocosnoten worden gedroogd en er is ruim 100 kg vruchtvlees verkocht. Een deel van de gedroogde cocos is verwerkt tot 11 liter cocosolie voor eigen gebruik.

De tamarindebomen beginnen steeds meer op te brengen. We hebben tamarindebonen geoogst, gedroogd, gepeld en opgeslagen. 20 kg ligt er in voorraad in de gemeenschapskeuken voor boerderijmaaltijden; we trekken bouillon uit de zurige bonen. De rest van de oogst is gebruikt als salaris. Sapotafruit, wat lekker is en als aardappelen oogt, bracht ruim 30 kg op. Goyafruit minstens 15 kg. De hoogstam mango’s waren door stormschade aangetast, maar de nieuwe aanplant geënte mangobomen brachten toch nog zo’n 30 kg op om van te genieten.

Gewassen (op zo’n drie hectare).

Op het eind van de winter hebben we 268 kg zwarte boontjes verkocht en 10 kg aangehouden voor eigen gebruik en zaad. Perumbair-bonen, als groenbemester tussen het olifantengras voor het vee, werden door dorpelingen eind februari geoogst en aan hen geschonken voor wederdiensten.  Er werd 50 kg verdeeld en voor eigen gebruik en zaad hielden we 5 kg aan.

De afrikaantjes begonnen eind februari volop te bloeien en we hebben bijna 100 kg doorverkocht voor slechts E 30,-. De bloesem wordt verwerkt in bloemenkransen voor Hindoe-rituelen. Inmiddels hebben we weer al een dubbele hoeveelheid afrikaantjes gezaaid.

Er is een voorraad ongepelde rijst verkocht van 2184 kg. We hadden ook nog een kleine extra rijstoogst van 150 kg van een akker, die we wegens waterschaarste de laatste twee jaar braak laten liggen als graasgebied.

Koolbladeren van een experimentele en mislukte bloemkoolteelt gingen naar het vee, de konijnen en de kippen. Er zijn ongeveer 170 kg tomaten geoogst. Bijna de helft ging weg als vergoeding voor wederdiensten op de boerderij, terwijl de verkoopprijs bespottelijk laag was. Een klein gedeelte hebben we ingemaakt als tomatensaus voor eigen gebruik. Ondertussen hebben we reeds weer al wat tomaten gezaaid.

We hebben nog een laatste partijtje pinda’s in voorraad, dat we nu verder gaan verwerken. Enkele maanden geleden hebben we 90 liter olie laten persen, waar we een deel van doorverkopen.

Eind juni zijn we blij verrast geweest met enkele regenbuien en dit betekende het startschot van het nieuwe seizoen, na de lange droge zomer.

Boerderijdieren.             

Onze oudste en productiefste koe Bella had weer afgekalfd, maar deze keer ging het mis en het kalfje stierf binnen een aantal dagen. Bella’s eerste dochter had ook afgekalfd en haar kalf zoog zowel bij moeder alsook bij grootmoeder koe. We hebben een kalf geschonken aan een dorpsvrouw uit een zorgelijk gezin ter waarde van E 88,-.        

Afgelopen zomermaanden zijn er drie lammeren geboren. Een vijftal schapen waren kortdurend ziek, maar herstelden. Zwerfhonden zijn echter een grotere zorg voor onze kooi van momenteel 26 schapen. Enkele maanden geleden stierf er een oudere ooi. Onze vooraanstaande ram Ramu was even ziek door iets verkeerds te eten, maar knapte na medicatie gelukkig ook weer snel op. Rondtrekkende schapenherders, met grote kuddes die aan speculanten toebehoren, moeten we soms van ons land wegsturen, anders komen onze eigen grazers tekort. De twaalf jaar oude omheining heeft hoognodig een renovatie nodig!                    

De zomer was moeilijk voor al het vee in de regio. De slagers hebben het druk met het verwerken van ondergewicht vee. Dankzij wat regen is het grazen weer mogelijk geworden. Gelukkig hadden we een ruime voorraad rijststro voor de koeien, terwijl de schapen werden bijgevoerd met verse boombladeren.

Het aantal konijnen dat we hielden reikte ooit bijna tot honderd. Nu zitten we rond de 25. We verkopen er soms enkele en geven er uit in bruikleen om mee te kweken.                        We hebben noodgedwongen afscheid moeten nemen van onze trouwe waakhond Robin Hood de Dobermann. Hij kwam plotseling aan zijn vroegtijdige einde door een vergiftiging en verkeerde medicatie.             

Gedurende afgelopen zomermaanden is er 120 liter melk van onze koeien voor thee en koffie geconsumeerd. Daarnaast is er zo’n 60 liter yoghurt gemaakt en 4 kg (geklaarde) boter.  De kippen zijn ietwat gereduceerd door vleesconsumptie, terwijl ze gedurende de warme periode nauwelijks meer aan de leg waren. Met 50 eieren van eigen leg, was dit niet voldoende. We verzorgen ook nog altijd een kooi van rond de 20 duiven. Ons plan om de familie- en zorgboerderij deels om te bouwen tot een geitenboerderij blijft als wens overeind staan. Tijdens 2018 heeft onze actie hiervoor te weinig opgebracht en konden we enkel het aantal kippen uitbreiden. Ook ons plan om een reeds ten dele gesubsidieerde nieuwe waterbron aan te boren blijft op de agenda staan. Alles op zijn tijd in India!

Mensen.

Op het platte dak van Thiru Valagum House op de boerderij hebben we eindelijk een lemen tegelvloer gelegd, dat het huis ietwat isoleert tegen de warmte. Op de boerderij kregen we, naast vaste medewerker en bewaker Suresh, afwisselend gezelschap van vooral ouderen en jeugd, die het werk bijstaan. Daarnaast kwamen de vaste oproepkrachten Saktiveel en zijn vrouw Kala ons dikwijls helpen. Daarbij zien we van tijd tot tijd houtsprokkelaars en verzamelaars van kruiden e.d. opdagen. Bijvoorbeeld bomenzaad als pestcontrole kopen we van hen op.

Door de jaren heen wordt er veel aandacht besteed aan de sociale en familieproblemen, die de medewerkers meenemen naar het werk. Het betreft allerhande verwikkelingen binnen het weinig ontwikkelde dorpsleven. Vaker dan wenselijk lijdt het werk er onder, maar het arbeidsethos dient nu eenmaal veel ondersteuning, om in het werk tot enige ontplooiing te kunnen komen.

We krijgen zo nu en dan bezoek en afgelopen zomer verraste Ramesh Kumar ons met zijn komst. Hij is ecologisch boer in Auroville internationale gemeenschap.                                 

In onze behuizing in Veeraperumanallur dorp is het gedurende de zomermaanden wat meer bezet met mensen, want op de boerderij rijkt de temperatuur gemiddeld twee graden hoger. Ondertussen was mijn ontzette rechter schouder 90% hersteld, maar kreeg ik gordelroos, waarbij de pijn meer dan drie maanden bleef aanhouden. Onze Obilot (11) ging tijdens de warmte even stevig onderuit met een voedselvergiftiging, maar was middels goede medische zorg reeds binnen een dag hersteld. Met een enkele airco in het dorp was het ‘s-nachts goed slapen, ondanks de gebreken. Gelukkig is de openbare waterleidingvoorziening in het dorp ietwat verbeterd en verkrijgen we weer bijna dagelijks een kwartier lang stromend water. We hebben hiervoor weer wat loodgieterswerk moeten verrichten en de pomp moeten repareren.  

Tijdens de warme maanden werd vlak buiten het dorp het Hindoe Kaliatha-festival gevierd. Ook deze keer droegen we bij aan de festiviteiten, om een eenvoudige maaltijd te schenken aan de armen. Thiru Valagum Farm bood 100 maaltijden aan. We schenken weinig aandacht aan festivals gedurende het eerste jaar na het sterven van Dhanalakshmi’s vader en ook mijn vader afgelopen november. Tijdens het Paasfeest vonden er bij de zuiderburen in Shri Lanka verschrikkelijke bomaanslagen plaats, terwijl India in de roes was van nationale verkiezingen. Deze pakten het beste uit voor extreem rechts, waardoor onze half beloofde subsidies, die we reeds als lening hadden gekregen, aan de overheid terug betaald moeten worden door de boeren. Velen kunnen dit niet en wij zitten ook aan te kijken tegen een terugbetaling van ruim € 1.200,-.

In het verre Nederland is, zoals reeds bekend gemaakt, het bestuur van Stichting Thiru Valagum Farm aangesterkt door Senne van de Walle uit Vogelwaarde. Senne stond me bij als coordinator boekenpromotie, bij de uitgave sinds 14 juni van mijn eerste boek ‘Over vrijheid onder het kerkdak’ uit de op stapel staande boekenserie ‘Onderweg met Moeder Aarde’. De opbrengst steunt direct ons werk en leven in India. We hopen dat het aanbevolen boek door velen wordt gelezen. (Zie pag. 8.) 

We zijn verblijd dat een kleine groep donateurs in onze ondernemingen blijft geloven en ons daadwerkelijk steunt ten behoeve van een blijvende na te streven opgaande lijn richting de toekomst. We zijn allen hiervoor heel dankbaar.

Gedurende de laatste week van juli en de eerste helft van augustus verwacht Thiru Valagum Farm bezoek van twee bestuursleden van onze stichting uit Terneuzen; onze  (schoon-) moeder Cecile en (schoon-) zus Truus. We zullen hierover al snel wat berichten op onze Facebook site Thiru Valagum Farm Group.We danken alle Thiru Valagum Farm vrienden voor hun betrokkenheid en zijn blij met de groeiende vriendenkring.  We wensen iedereen een goede zomer en fijne vakantiedagen toe. We groeten iedereen hartelijk, namens de bestuursleden van onze Terneuzense stichting, het farmteam in India en mijn geliefde gezinsleden,                             

Dhanalakshmi en Gerrit Impens.