Heilzame Aarde Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

Nr. 61 – juli/augustus 2020 

Beste vrienden,

Nieuws van de Stichting.

We zijn onze donateurs dankbaar voor hun steun die ten goede blijft komen aan de ‘Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’, de drie pilaren van Thiru Valagum Farm die ferm staande moeten blijven tijdens de huidige uitdagende tijden. Uw steun helpt ons als boerderij zorgzaam te kunnen bemiddelen tussen land en mens. Uw giften hebben de ecologische familie- en zorgboerderij geleidelijk aan wat robuuster gemaakt. Onze toch wel dringende wens tot meer investeringen in bomenaanplant, gewassenvariatie en veeteelt kan nog beter gerealiseerd worden, als onze vriendenkring zijn waardering nog ietwat meer zal uitdrukken in vrij te besteden donaties. Daarom roepen we u ook op ons werk beter bekend te maken onder uw vrienden. Hoe sterker Thiru Valagum Farm zich kan profileren met bomen, gewassen en landbouwdieren, inclusief het betrekken van locale mensen in dit proces, des te sterker is onze buffer om de huidige maatschappelijke neergang daadkrachtig te beantwoorden. Wij vertrouwen op onze opgedane kennis, ons huidige sociale netwerk en ons practische werk voor land en mens.

Voor de mensen uit de Thiru Valagum Farm vriendenkring die enkel de papieren nieuwsbrief lezen, is het reeds geleden sinds maart dat u van ons werk ‘voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’ vernam. We hebben toen niets gemeld omtrent de lock-down in India, maar enkel verteld over de voortgang van ons werk op de ecologische familie-en zorgboerderij. De weerstand die wordt opgeroepen door de crisis is voor Thiru Valagum Farm een teken aan de wand om het werk wakkerder, met intensievere samenwerking en met meer practische actie trachten te ondernemen.

Wat betreft Stichting Thiru Valagum Farm is er ook een en ander te berichten. Vrijwilliger Marcel Claeys uit Sas van Gent heeft sinds 2005 vanaf nr. 12 de papieren nieuwsbrieven geprint en verzonden. Wegens gezondheidsredenen heeft hij het stokje overgedragen aan ons bestuurslid Senne van de Walle, die voortaan samen met bestuurslid Truus Impens de papieren nieuwsbrieven zal verzorgen. We hebben de nieuwsbrief voor deze gelegenheid meteen in een nieuw jasje gestopt. We zijn Marcel heel dankbaar voor zijn jarenlange trouwe inzet voor Thiru Valagum Farm en wensen hem het allerbeste toe.

De mensen die onze digitale Zomerbrief hebben ontvangen werden bericht omtrent het verlaate verschijnen van de nieuwsbrief. We meldden toen dat we dachten aan een wijziging in ons donateursbeleid. Uiteindelijk hebben we besloten geen wijzigingen aan te brengen. We versturen de papieren/digitale Heilzame Aarde nieuwsbrief en de digitale Heilzame Aarde flyer naar bijna 300 adressen uit ons vriendenkring-bestand.

Vanaf augustus kan de vriendenkring de tweemaandelijkse videoclips ‘Land Boer Mens’ via onze toegezonden links bekijken en beluisteren op YouTube. De links zullen voortaan vermeld worden in de nieuwsbrief en de flyer. De videoclips leiden de bezoekers rond op Thiru Valagum Farm en bieden korte voordrachten over ons werk vanuit diverse invalshoeken: cultureel, sociaal, economisch en ecologisch.

In september zal er voor onze stichting onder begeleiding van de Vriendenloterij een belactie worden georganiseerd, om te trachten meer deelnemers te werven en hiermee ons werk te ondersteunen. Interesse om aan de belactie mee te doen of deelnemer te worden aan de Vriendenloterij? Bel dan naar Truus 0115-615985.

Tenslotte willen we u allen vriendelijk verzoeken binnen uw persoonlijke kring mensen uit te nodigen vriend te worden van Stichting Thiru Valagum Farm. Vrijblijvend verspreiden we de nieuwsbrief, de flyer en de videoclips.

 

Nieuws van de boerderij.

Met ons evenwichtig bomen-, gewassen- en dieren-concept werken we aan een gesloten kringloop. Thiru Valagum Farm werkt ook aan natuur-inclusieve landbouw resulterend in een vruchtbaardere bodemkwaliteit, toenemende biodiversiteit en een levendig geworden micro-ecosysteem. Het land en onze producten zijn biologisch en gezond, terwijl de ons omringende gemeenschap kan meewerken en meeleren aan het streven naar een krachtiger zelfvoorziening van het platteland. We behoren nog veel energie te stoppen in een stabielere relatie boer-handelaar-consument. Een nog beter functionerende Thiru Valagum Farm zal weer meer stimulans geven tot heel noodzakelijke ontwikkelingen in onze directe dorpsomgeving. We produceren niet voor de wereldmarkt en de zich opdringende Agenda 20-30 voedseltransitie. We binden ons ook niet aan verleidelijke bankleningen die de boer zijn zelfstandigheid afnemen.

Iedereen is op de hoogte van onze doelstellingen, de drie pilaren, waar Thiru Valagum Farm op bouwt.

* Ecologie: werken aan een opbloeiend leefmilieu. Ondanks dat we sinds de zomermaanden van de afgelopen twee jaren temperaturen hebben gemeten van 40 graden Celcius plus, oogt de boerderij nu aan het begin van de regenseizoenen groen. De vijf hectare land waren nauwelijks beplant met bomen toen we in 2006 in Deviyanandal dorp aanvingen met boeren. Zo’n 45 soorten bomen en struiken beschermen nu ons micro-klimaat, op bijna 1/3 van de grond. Ook het wild vindt een schuilplaats waaronder tientallen soorten vogels, diverse soorten slangen, een zeldzame landschildpad, voorbijtrekkende jakhalzen, konijnen, eekhoorns, wilde bijen, wandelende takken en aardwormen. Tijdens het braakliggen van de akkertjes komen velerlei kruiden en bloemachtigen op die door de ‘chemische’ burenboeren worden onderdrukt. De teeltlaag van de bodem is zichtbaar aan het herstellen, gezien we gedurende de afgelopen jaren een hogere opbrengst verkrijgen van de gewassen. En de diepwaterbron blijft ons het levenbrengende water schenken, wat we de afgelopen jaren soms sterk betwijfelden.

* Landbouw: bieden van werkgelegenheid en leerervaring met ecologische zelfvoorzienende landbouw. Sinds het begin van 2020 bieden we meer mensen kans om te leren en te werken op Thiru Valagum Farm. Onregelmatig komen weduwen voor kortere of langere tijd  in en uit. We zijn ook een maand extra bijgestaan door een ouder echtpaar. Tijdens wijzigingen onder het vee zijn we een aantal weken geholpen door een naburige veeboer. Daarnaast zien we zo nu en dan een groep vrouwen verschijnen om te planten en wieden. Ook werkloze jongeren staan ons van tijd tot tijd bij. Daarnaast wordt de boerderij doorlopend gedragen door een vast team van deeltijd/voltijds medewerkers bestaande uit 5 mensen.

Dit jaar is de mango-oogst weer wat opgelopen en de cocosnotenopbrengst is constant. We hebben reeds kunnen genieten van bladgroenten en aubergines. Op de akkers vinden we momenteel olifantengras en snijmais voor het vee, drie soorten gierst voor de keuken en de kippen, en vlak voordat we de rijst beginnen op te kweken zijn de akkers nu goed voorzien van groenbemesters.

De afgelopen zeven jaren hielden we schapen, maar de ooien en de lammeren zijn nu weer grotendeels teruggegaan naar de originele herder, terwijl de rammen te koop zijn. Het land is er ondertussen extra door bemest geworden en we hebben de handen vrij, omdat we de schapen nu niet meer hoeven te hoeden.

Van de originele lokale koeien lopen nu nog de oudste koe Bella (18 jaar) met twee dochters en nog een andere vaars op de boerderij. We hebben dit jaar vier nieuwe koeien aangeschaft. Dit zijn kruisingen met een hogere melkopbrengst. Sinds enkele jaren verkopen we nu weer dagelijks een deel van de melk. Het aantal kippen reikt momenteel tot rond de 150, deels voor eieren en grotendeels voor de slacht.

* Mens op weg: sociaal-economische begeleiding van Dalit (kastelozen) families en aanmoediging van een ecologische levensstijl. Een drietal van onze koeien zijn ondergebracht bij twee families, deels verkocht/deels in bruikleen. Naval (een soort kers), hoogstam mango’s en neemboom-zaden hebben dorpelingen mogen komen oogsten ten behoeve van zichzelf. We hebben afgelopen maand drie tempelmaaltijden verstrekt aan met name weduwen. Met het verstrekken van meer micro-krediet zijn we wat voorzichtig wegens de momentele onzekere tijden. Er staat weliswaar rond de € 3.000,- uit aan (renteloze) leningen.

En er gaat bijna niet een dag voorbij, dat Dhanalakshmi in gesprek is met mensen om hen bij te staan wegens sociale problemen. Minstens drie jeugdigen staan bijna daglijks ruim een uur onder Gerrit zijn hoede, omdat de scholen gesloten blijven wegens de corona-crisis. We hebben een lesrooster bestaande uit 2x zingen en bewegingskunst, 1x een ecologisch verhaal, 2x rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde, en 1x practisch werk in de tuin of op de boerderij.

 

We wensen de Thiru Valagum Farm Vriendenkring namens het bestuur en de boerderij een wilskracht schenkende en bevrijdende Michaël-tijd toe, zodat we met vertrouwen aan een vreedzame en opbloeiende cultuur mogen werken.

Hartelijke groeten vanuit India, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.

 

Deel en bespreek ons nieuws

en maak nieuwe Thiru Valagum Farm vrienden.

 

 

Volg ons op de voet op Facebook 

en meldt u aan bij ‘Thiru Valagum Farm Group’

Proloog Videoclips ‘Land Boer Mens’

Thiru Valagum Farm in 2018 op Thanthi TV. (2 min. 32)

Introductie Videoclips ‘Land Boer Mens’

Over de maatschappelijke en ecologische context

van Thiru Valagum Farm. (15 min.)