‘H e i l z a m e  A a r d e’

Nieuwsbrief

Stichting Thiru Valagum Farm

2018           Maart             Nr.54

Nieuws van        Stichting Thiru Valagum Farm       Terneuzen

en                     Thiru  Valagum  Farm                in India

Beste vrienden,

Tussen Terneuzen en Veeraperumanallur. We hebben veel over ons heen laten komen. Vluchtelingen, facistisch Oekraïne, oorlogsgeweld in Syrië, Palestina en Jemen. Maar er is ook aktie voor een gekozen burgemeester in Amsterdam en voor het behoud van het referendum. Rusland is GGO-vrij verklaard. En het mooiste van allemaal is, dat er miljoenen mensen vreedzaam en in goede gezondheid wensen te leven. Dan moeten al die mensen met kracht locale initiatieven op gang brengen, want de politiek en het grootschalige zakenleven leiden ons op een misleidend dood spoor.

Een levenwekkend spoor kan vrijwillig ingeslagen worden, met vrij onderwijs en wetenschappen die beter bij onze persoonlijke levensdoelen en capaciteiten passen. Samenwerken op basis van vertrouwen en hervonden democratische rechten herordent de mensengemeenschap. Voor elkaar werken geeft direct resultaat voor welzijn en welvaart, in plaats van het dienen van een schimmige top in de maatschappij die daar voor zich zelf zit. Dan wordt handel tussen boer, verwerker, ambachtsman en consument eindelijk eens fair en solidair.  Gelukkig zijn er al duizenden locale initiatieven tussen Terneuzen en Veeraperumanallur, die de grijze wereld weer kleur geven.

De aarde.Terwijl ik dit schrijf is de aardebodem in Terneuzen nog bevroren en laten de grasperken de paasklokken nog in een slapende toestand. Straks ademt de aarde uit en ontspruit het leven dromerig maar fris uit de kristallen innerlijk wakkere wintertoestand.

In en rond Thiru Valagum Farm lossen de levenskrachten langzaam op uit de aardebodem. De meeste boeren hebben hun oogst binnen gehaald en kijken toe op de uitdrogende braak liggende akkers. Reeds drie mesthopen zijn opgebouwd voor het volgende seizoen. Er is een begin gemaakt aan het aanbrengen van ‘boompap’, als bemesting op de stammen van fruit- en cocosbomen.

De behuizing.Tijdens het winterseizoen in Terneuzen zoeken de mensen de warmte op binnenshuis. In de regio rond Thiru Valagum Farm hebben we de koele periode achter ons liggen met minimum 22 graden en maximum 33. Buiten werd de omheining waar nodig hersteld en binnenshuis is er wat geschilderd.

Het water en het weer.De laatste berichten uit Nederland meldden vorst en de lust die werd opgewekt om te gaan schaatsen. In Zuid India is het al drie maanden droog gebleven, met een paar surprisebuitjes. De eerste zomerregens worden verwacht vanaf juni-juli en we gaan nu het hete seizoen tegemoet. Gelukkig is er uit verderop gelegen streken water aangevoerd door de afwateringskanaaltjes. Op deze manier hebben we tot nu toe voldoende water uit onze grondwaterpomp kunnen irrigeren, om een goede pinda-oogst te verzekeren.

De bomen.Hopelijk komen weldra de platanen in Terneuzen voldoende in blad, want de bomen tonen de afgelopen jaren geen volle groene kronen in de onzuivere lucht. Rond de stammen van de bomen groeiden voorheen struiken en bloemen. Het aangezicht van groen Terneuzen is steeds saaier geworden. Grasstroken met weldra weer grasmaaiers er overheen rijdend. Gaat Nederland de Verenigde Staten achterna met vele vierkante kilometers gazon, of  laten we ons inspireren door Rusland waar de locale groente- en fruitteelt een belangrijk deel uitmaakt van de locale economiën?

Gezien Thiru Valagum Farm zich nog net op het noorderlijk halfrond bevindt, wisselen de loofbomen van blad tussen januari en juni. Dit is een van de weinige natuurfenomenen die een beetje aan de lente doet denken.

De gewassen. Vooral voor de Nederlandse kassenteelt en in de platte bakken van de volkstuinen heeft men het zaaizaad reeds paraat liggen. Hopelijk zet het moestuinieren met meer kracht door, want we zijn ons eigen zaaigoed grotendeels verspeeld aan de grootindustrie en we eten wat er ons wordt voorgeschoteld in de supermarkten. Gemeentegronden, speeltuinen, kinderboerderijen, zorgcentra, er is zo veel plaats om gezonde groentes en fruit te telen. Ik denk wel eens, als al die Europese mensen nou eens vaker de sportfiets en de joggingschoenen inwisselden voor de spitvork en de kapper, dan hebben ze tevens een levenswekkende lekkernij.

Afgelopen winter hadden we uit de volle grond van Thiru Valagum Farm kleine hoeveelheden tomaten, rettich en bonen. Onze groentekas heeft vooral bittergourd opgebracht, wat tomaten, pepers en kruiden. Op de randen van de akkers vinden we momenteel strookjes met sezam en vingergierst. We hebben 2.200 kg rijst geoogst. Omdat we erg voorzichtig moeten omspringen met ons water, is er maar de helft van ons areaal ingezaaid geweest met rijst. Zowel de kwantiteit als ook de kwaliteit zijn prima. De bonenoogst was redelijk. Met wat meer verlaatte regens brengen deze zwarte boontjes een betere oogst op.

Momenteel wachten we de pinda-oogst af, terwijl vooral de kraaien zich reeds tegoed doen aan het gewas.

De dieren.Nederlandse huisdieren in de stad en boerderijdieren op stal en in de wei. Honden-uitlaatweien, veemest op de betonnen vloer of als gier in een tank. Alles belast, geregistreerd en gereguleerd, gechipd en geoormerkt. Zelfs de vogeltjes worden geteld, want alles wordt door de mens beheerd. Stapsgewijs zijn mens en dier, plant en land aan de westerse burocratie verpand.

De chaos die India voor het westerse oog vaak lijkt te zijn, valt ook langzaam ten prooi aan een afgedwongen controlerende orde. Huisdieren leven op straat, het vee staat ‘s-nachts aan een touw of op stal en wordt overdag gehoed of losgelaten. Een minderheid houdt nu een huisdier en de bio-industrie is in opkomst.         Thiru Valagum Farm heeft weer een kalfje verwelkomd. Helaas is er een jonge ooi gestolen en zijn er een ooi, een ram en twee lammeren ten prooi gevallen aan dolende roedels honden. Dit werd bijna meteen gecompenseerd door de geboorte van twee lammetjes. Robin Hood de dobermann en Jacky de jakhals doen echter hun uiterste best als bewakingsdienst.  Na een rustperiode, kweken de duiven en de konijnen nu ook weer verder.

De mensen.In Terneuzen bevindt zich de Stichting Thiru Valagum Farm met nog steeds dezelfde bezetting van François (87), Cecile (85) en Truus Impens (nog net geen 60). Waar blijft de verjonging die de brug tussen Terneuzen en Verraparumannalur helpt onderhouden? Marcel (75) drukt en verzendt nog steeds enthousiast onze nieuwsbrieven. Hanz-Peter verzorgt en financiert onze website. De lezerskring en trouwe donateurs maken dat we ons werk voor aarde en mens in India kunnen voortzetten. De stichting wenst wel de toetreding van enkele enthousiaste bestuursleden, die de ecologische plattelandsbrug tussen de regio Terneuzen (en daarbuiten) en Thiru Valagum Farm in India een creatieve impuls willen geven.  Met één sponsoraktie per jaar zijn we al blij!

Op Thiru Valagum Farm buiten Deviyanandal dorp worden de dagelijkse werkzaamheden met zijn vieren gedragen, nl. Muke (weduwe +70 / dierenverzorging en landbouw), Suresh (38 gehuwd / alle praktische werkzaamheden), Dhanalakshmi (moeder, praktische organisatie en uitvoering) en Gerrit (vader, praktische uitvoering en link met de stichting). Daarnaast komen groepjes dames en heren seizoensarbeiders het werk bijstaan van zaaien tot oogsten, inclusief onderhouds-werkzaamheden. Daarbij worden we omringd door een kring van enkele 10-tallen Dalit mensen die micro-krediet en sociale counseling ontvangen.

In Veeraperumannalur dorp bevindt zich ons centrale aanspreekpunt, waar Dhanalakshmi’s ouders wonen en wij met ons gezin afwisselend verblijven.

Gandhi-ama (70) en Anjapuli (+78) hebben lang onze praktische werkzaamheden extra bijgestaan. Opa Anjapuli lijdt nu echter aan een ongeneselijke longaandoening (COPD). Na een contant betaald ziekenhuisverblijf wordt hij thuis verzorgd en ondersteund door een zuurstofaparaat en een ventilator (NIV). We huren de aparatuur en kopen de medicijnen aan, wat neer komt op een extra uitgave van € 250,- per maand.

Zoals vele dorpelingen was Anjapuli een landarbeider en kleinschalig handelaar in landbouwprodukten. Belastingen en verzekeringen zijn deze mensen tot nu vreemd gebleven. Om zijn laatste levensdagen onder Thiru Valagum Farm door te brengen, verzoeken we vriendelijk om een bijdrage vanuit onze vriendenkring. Het bedrag van € 250,- ligt 25% hoger dan een maandsalaris voor een landarbeider. U begrijpt, dat dit een zware extra uitgave is voor Thiru Valagum Farm.

 

Financiele Verantwoording Stichting Thiru Valagum Farm over 2017.

Balans Triodos Bank per 1 januari 2017;                 € 3.859,89

Inkomsten Stichting                                                   € 7.394,66

Onkosten Stichting

Bankkosten, kantoor en P.R.                             € 184,05,-

Overgeboekt tbv familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm India                                                                                 € 7.500,-

Totaal onkosten                                      € 7.684,05

Balans Triodos Bank per 31 december 2017;       € 3.570,52

Het aantal donaties onder onze ruim 200 lezende vrienden geeft een stijgende lijn te zien. Het aantal donaties & Vriendenloterij-giften bedroeg 52 in 2015, 57 in 2016 en 72 gedurende 2017. De 72 donaties werden volbracht door 24 donateurs, waar we heel dankbaar voor zijn. Gedurende 2017 is er weliswaar wel ongeveer € 2.000,- minder ontvangen aan giften, dan gemiddeld gedurende de drie voorafgaande jaren.

De verworven gelden worden verdeeld onder de levende have (grond, bomen, dieren en gewassen), minimaal onderhoud van de behuizing, machineriën en vervoersmiddelen, de minimale levensbehoeften inclusief ziektekosten van alle medewerkers (4 full-time + onze 2 kinderen, 5 oproepbare en enkele 10-tallen over het jaar verspreide seizoensarbeiders), micro-kredietverstrekking (per januari 2018 staat er € 2.865,- uit onder 12 dorpelingen), belastingen, verzekeringen, kantoor, vervoer en culturele programma’s van de familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm, zoals tempelmaaltijden voor weduwen en seizoensfeesten.

Gedurende 2017 heeft de boerderij ruim 25% van de exploitatiekosten kunnen bekostigen uit eigen inkomsten (tijdens 2014 bijna 36%, tijdens 2015 31%, tijdens 2016 bijna 25%). Vooral de droogte rond en tijdens 2016 speelde hierin een rol.

De boerderij is dus maar ten dele zelfvoorzienend, wat echter eigen is aan een zorgboerderij (!) en de stichting vult naar vermogen aan.

De zorgtak kostte gedurende 2017 € 2.669,-, tijdens 2016 € 3.230,-, in 2015 € 5.605,-  en gedurende 2014  € 3.981,-. Vooral voor de extra zorg voor mens en milieu blijven we afhankelijk van de vriendenkring van de stichting. Een boerderij zonder maatschappelijk verantwoord management en hart voor de Natuur richt zich enkel tot zaken doen, maar een ecologische zorgboer plaatst zich zelf als bemiddelaar tussen natuur en maatschappij.

Het doel van de stichting blijft, om het werk in India zo veel mogelijk te blijven ondersteunen. De boerderij in India sloot 2016(!) dankzij de inbreng van de stichting weliswaar af met een positieve balans van

€ 1000,-. Maar vanwege de droogte werkten de slechte opbrengsten door naar 2017, met een totaal tekort van € 806,-, terwijl de produktprijzen te laag blijven.

Het financiele tekort van de boerderij (exclusief de inbreng van de stichting) is de afgelopen twee jaren rond de € 7.500, – blijven hangen terwijl er voorheen een dalende curve werd getoond.  De landbouw-inkomsten  stagneren hardnekkig, vanwege de internationaal opgelegde té lage landbouwprijzen in India. Duizenden kleinschalige boeren leveren hun land uit aan grootschalige landbouwindustriën. De overlevende boeren drukken de kosten en dit werkt negatief voor het milieu, de voedingskwaliteit en de dorpsgemeenschap. Dus voor een verzekerde voortgang van een duurzame exploitatie van de familie- en zorgboerderij, en een streven naar een onafhankelijke zelfvoorzienende dorps-gemeenschap, behoeven we een verhoging van het totaal aantal vrije giften. Dan kan onze familie- en zorgboerderij de benodigde sociaal-economische service aan de dorpelingen voortzetten en gezonde biologische producten blijven voortbrengen.

We danken alle Thiru Valagum Farm vrienden voor hun betrokkenheid. We wensen iedereen een aanmoedigend Paasfeest toe. We groeten iedereen hartelijk, namens de bestuursleden van onze Terneuzense stichting, het farmteam in India, en mijn geliefde gezinsleden,

Gerrit Impens.

Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg