Heilzame Aarde Flyer

Nr. 30 – september 2023 

‘Wij staan 100% achter zelfvoorzienende landbouw.’

Tijdens de zich ontvouwende biografie van Thiru Valagum Farm gedurende afgelopen twee decennia, heeft onze vriendenkring kunnen begrijpen dat de traditionele landbouw van de Indiase dorpsgemeenschappen reeds lang achter ons ligt. De tradities werden overspoeld door de Groene Revolutie, een kwantiteits-landbouw waarbij de heilzaamheid van land en mens inboette.

Als Thiru Valagum Farm werken we aan een volgende ontwikkelingsstap om de verdere ontmanteling van het landschap te beperken: zie Heilzame Aarde Flyer 23. Mei 2021 ‘Van natuurlandschap tot cultuurlandschap.Technocratisch landschap versus sociaal landschap.’ Dit kun je teruglezen op www.heilzame-aarde.nl

Reeds ruim twintig jaar werken we aan een mentaliteitsverandering middenin de boerengemeenschap terwijl land, plant, dier en mens een genezingsproces instappen. Dit lukt gestaag. Hierbij worden we omringd door een vriendenkring waaruit donaties voortkomen om ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ te helpen brengen. Een landbouw verrijzenis kost tijd en sociale medewerking.

Het inititatief Thiru Valagum Farm (Heilzame Aarde) weet zich geplaatst tussen de natuur/het door mensen bewerkte landschap aan de ene kant en de mensenmaatschappij aan de andere kant. We beschouwen boer zijn als een bemiddeling tussen natuur en mens, de door God geschapen natuur en de in ontwikkeling zijnde maatschappij.

Kennis en ervaring helpen onze intenties scherp te houden. We wensen vrij te blijven in onze unieke aanpak met bomen, dieren en gewassen. Thiru Valagum Farm houdt voortdurend rekening met de spelregels van het landbouw departement, volgt de aandachtsvelden van de regionale ngo’s en zoekt voortdurend naar de beste distributiemogelijkheden, terwijl we onze lange termijn visie (soevereiniteit) bewaken.

We verwerken zo veel mogelijk de producten op de boerderij of bij lokale timmerwerkplaatsen, molenaars, olie- en vlees slagers en de melkman en wensen ook de ons omgevende gemeenschappen direct te voorzien van onze producten. Aan de ene kant merken we dat de natuur reageert op onze aanpak met het voortbrengen van gezonde producten. Aan de andere kant behoren we heel attent te blijven voor wat er op ons afkomt uit de maatschappij.

Het land van vijf hectare dat we in 2006 aankochten en begonnen te bewerken  vertoont zich anno 2023 heel anders. (Daarvόόr werkten we sinds 2002 op in bruikleen genomen land). Van een open akker is het geëvolueerd tot een in ecologisch opzicht nagenoeg gesloten microklimaat. We hebben het ritme van de seizoenen ingevolgd en dit brengt letterlijk goede vruchten voort. Dit herstelproces heeft een hoop werk en investering gekost, wat vele conventionele boeren zich niet (willen/kunnen) permitteren. De sociaal-economische aansluiting bij ons werk door de maatschappij behoeft nog veel bewustmaking en nadere samenwerking. Hier ligt de grootste uitdaging waarvoor we voorlopig ondersteuning blijven vragen. De plattelandsgemeenschap in India behoeft een ferme ontwikkelingssprong te maken om zelfzorg op het land enigszins te garanderen voor de nabije toekomst.

Thiru Valagum Farm gaat door. Blijf ons bijstaan. Help het levensverhaal van het platteland nieuw leven inblazen. Dat maken wij een beetje mogelijk via ons werk ‘voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’. Wij staan 100% achter landbouw met karakter!

Aanstaande 29 September wordt her en der de inspiratie van de huidige Tijdgeest Michaël gevierd. Worden we niet uitgedaagd zelfbewust in de wereld te staan? Daar sluit ons devies ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ helemaal bij aan. We leven in een tijd waarin we elkaar kunnen bijstaan om de toekomst naar eigen zelfstandig inzicht in te vullen. Sta onze doelstellingen bij.

Hartelijke groet vanuit India namens Stichting Thiru Valagum Farm en de boerderij,

Gerrit Impens.