Heilzame Aarde Flyer

Nr. 24 – sep-okt 2021

‘De Zelfvoorziening dichterbij’. Donateurs-werving & sponsoring.

Beste vrienden van Thiru Valagum Farm,

Gelieve  onze  berichten zo veel mogelijk  te delen en  vraag  jullie  vrienden om ’Vriend  van  Thiru Valagum  Farm’ te worden. Geef hiervoor je e-mailadres door aan gerritimpens@gmail.com

Rond de huidige 300 vrienden ontvangen vrijblijvend:

* de Heilzame Aarde Nieuwsbrief het laatste nieuws van de stichting en de boerderij,

* de Heilzame Aarde Flyer hoe Thiru Valagum Farm in het wereldgebeuren staat

* en de Videoclips ‘Land Boer Mens’ over de maatschappelijke en ecologische context

Jan    Feb    Mrt    Apr    Mei    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec

 

Stichting Thiru Valagum Farm ontvangt vanuit de vriendenkring (periodieke) vrij te besteden donaties ten behoeve van de ecologische familie- en zorgboerderij in India, als stimulerende aanvulling op de inkomsten uit de ecologische produkten.

Voortbouwend op de huidige situatie van de boerderij, wensen we de komende jaren het volgende te ontwikkelen teneinde ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ te brengen:

* een landbouw informatiecentrum,

* een gemeenschapslandbouw economisch netwerk

* en een ecologische zadenbank

Hier is de lokale dorpsgemeenschap mee gebaad en we vragen hiervoor jullie welwillende medewerking:

help nieuwe vrienden en donateurs te werven ten behoeve van ons werk

‘voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’

De 5 hectare familie- en zorgboerderij wordt in eerste instantie gedragen door Dhanalakshmi en Gerrit. Zij heeft een sterke link met de locale gemeenschap. Hij een sterke link met het bestuur van de stichting alsmede de vriendenkring.

Sinds het begin hebben we altijd gewerkt met minstens een full time werker (24/7) die ook inwoont op de boerderij. Sinds januari 2020 wordt Dhanalakshmi bijgestaan door een assistent (Velmurugan) die zich vooral inzet voor de praktische organisatie en een lokaal netwerk heeft als voormalig dorpsburgemeester. De boerderijassistent heeft onze rol grotendeels overgenomen om oproepkrachten / seizoensarbeiders in te schakelen en mensen in te huren voor kort durende projecten met de landbouw, voor algemeen onderhoud en in de bouw. Velmurugan biedt zijn diensten voorlopig nog aan tegen een redelijke onkostenvergoeding en naarmate de inkomsten van de boerderij zouden groeien, zullen zijn eerste behoeften in hogere mate worden tegemoetgetreden. De boerderij ervaart een toename in de loonkosten van alle medewerkers en de kosten van levensonderhoud enzovoorts.

Verdiensten uit bomen, gewassen en boerderijdieren. Met de bomen gaan we minstens op dezelfde voet verder. Misschien gaan we de boomgaard zelfs uitbreiden en opwaarderen tot voedselbos! Met de landbouwgewassen kunnen we nog een kleine intensivering verwachten. We maken ondertussen deel uit van een ecologische graanzaadketen. Met de landbouwdieren anticiperen we om de grootste ontwikkelingen na te streven; van honderden naar enkele duizenden kippen, van momenteel 3 naar 10 melkkoeien en/of het opstarten met vleesgeiten. Deze keuze ligt deels aan de vaardigheden en verantwoording van onze medewerkers. Tussen het woonhuis en de schaduwkas is een nieuwe kippenstal gepland met inheems pluimvee uit eigen opkweek. We verwachten de beste opbrengsten met het vee.

Overheidssubsidies komen druppelsgewijs binnen en we houden een oogje in het zeil in verband met de huidige Tamil Nadu deelstaatplannen, om de biologische landbouw aan te trekken en te ondersteunen. We overwegen een lening bij een locale ‘boerenleenbank’. Mocht daadwerkelijk een subsidie worden verstrekt voor het Voedselbos-project dat we met NGO Ahimsa anticiperen, dan gaan we ervan uit, dat we deel gaan uitmaken van het project met een eigen model-voedselbos en de aanvang van ons landbouw / voedselbos informatiecentrum in Michael House.

 

Geraamde investeringen voor ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ van 2021 tot 2023;

Een kippenstal voor inheems pluimvee 7×30 meter                                          € 2.500,-

Een geitenstal 7×17 meter                                                                                      € 3.500,-

Buitenafwerking Michaël House                                                                           € 3.000,-

Aanleg waterleiding en electriciteit                                                                      € 1.000,-

100 cc motor voor lokaal gebruik                                                                          € 1.000,-

Aankoop koeien en geiten                                                                                      € 5.000,-

Investering 2021 tot 2023                                                                                       € 16.000,-

Met onze resterende reserves willen we uiterst voorzichtig omgaan. Om te voorkomen dat de boerderij een grote lening met rente aangaat bij een landbouwbank, hopen we op een succesvolle bijdrage van de vriendenkring aan de stichting voor ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’.

Met hartelijke groet namens het bestuur en de boerderij, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.

 

 

Thiru Valagum = Heilzame Aarde

 

Voor onze opwaartse voortgang zijn jullie warme donaties welkom!                                     

Zelfs de kleinste (periodieke) gift heeft grote waarde!  

  

                  Triodos Bank Postbus 55  3700 AB Zeist Rekeningnummer IBAN NL 29

TRIO 0212191187  Gerrit Impens inzake Thiru Valagum Farm Terneuzen

                                           Stichting Thiru Valagum Farm  Kamer van Koophandel Dossier nr 22052479