Heilzame Aarde Flyer

Nr. 29- mei 2023

Aan onze Thiru Valagum Farm – vrienden

8 April 2023 vierden we 20 Jaar Stichting Thiru Valagum Farm ten dienste van de ecologische familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in Tamil Nadu, India.

In de Heilzame Aarde Nieuwsbrief maand maart stonden we stil bij dit heugelijke feit. https://www.heilzame-aarde.nl/nieuwsbrief-maart-2023

Donateurs die gedurende de maanden maart en/of april een kleine of grotere gift overmaakten, kwamen in aanmerking voor de verloting van vier boeken van boer Gerrit.

Ondertussen heeft zich de trekking van de verloting van vier boekdelen uit de boekenreeks ‘Onderweg met Moeder Aarde’ voltrokken. Vier donateurs kunnen een boek tegemoet zien en wel in het Zeeuws-Vlaamse Clinge, Hengstdijk en Terneuzen en in het Utrechtse Driebergen.

Lees ‘Onderweg met Moeder Aarde’ en ondersteun daarbij Thiru Valagum Farm in India: https://gerritimpens.auteursblog.nl/artikel/16220

Om ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ te brengen spraken we de wens uit voor nog een extra investering voor 20 geiten ± € 4.150,- + Geitenstal ± € 7.700,- + ± € 11.850,- Het totaal aan gedoneerde giften gedurende maart en april resulteerde in een totaal bedrag van € 2.105,23 waarvoor we heel dankbaar zijn. We blijven onvermoeid streven naar ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’.

’Van industriële landbouw naar een sociaal-ecologische landbouw’.

De lokale boeren die in Zuid-India Thiru Valagum Farm omringen kennen nog weinig overgeleverde tradities en hebben de Groene Revolutie-landbouw met kunstmest, landbouwgif, overtollig irrigatiewater-verbruik en hybride zaden aanvaard als de weg vooruit. Wij gebruiken echter organische mest, zelden een kruidenpreparaat als gewasbescherming omdat we nauwelijks plagen constateren, we trachten behoedzaam om te gaan met ons voorradige water en verkiezen de traditionele landbouwzaden. 

Vaak zien de dorpelingen dit als een stap terug in de tijd, maar het is echter een stap vooruit, want Thiru Valagum Farm brengt de bodemvruchtbaarheid terug, bevordert de gezondheid middels zuivere gewassen, en brengt voedingsproducten voort welke hun kwaliteit te danken hebben aan een herstelde relatie tot de bodem, de atmosfeer en Moeder Aarde. Daarbij beschouwen we de gewassen pas als economische opbrengst zodra de oogst binnen is. Daarvόόr geldt vooral de arbeidsintensieve zorg voor het land. Na de oogst tellen (we) de centen.

We worden door collega boeren wel eens verweten met name geen maximale winst na te willen jagen. Wat men dan feitelijk voorstelt is om de goede zorg voor de bodem, het water, de gewassen en de dieren hiermee onbekommerd grotendeels weg te wuiven. Wij constateren echter dat de algemene gezondheid, de wilskracht en de saamhorigheid in de dorpsgemeenschappen, alsook een brede kennis omtrent landbouw veel heeft ingeboet sinds de industrialisering van de Indiase landbouw. De boeren zijn voor kwantiteit gaan werken en voeden de bevolking met gedegenereerde producten. Wie Thiru Valagum Farm rijst eet, schept voor een maaltijd maar een keer op en is hier mee voldaan. Veel commerciële rijst is heilloze maagvulling. De kruidendokters en natuurgeneesheren zijn steeds meer van het toneel verdwenen en heeft de mens afhankelijker gemaakt van de big-farmadokters. 

De Indiase boeren en de consumenten halen merendeels hun advies bij de vele winkeltjes en apotheken die landbouwgiffen verkopen en synthetische medicijnen aan de man brengen. Het zelfvertrouwen als zelfstandige boer met een karakteristieke streekeigen landbouw is nu ver te zoeken. Kennis moet blijkbaar uit de hogere regionen van de natuurwetenschap komen, zoals bijvoorbeeld van de overheidsfunctionarissen van het landbouwdepartement. De hedendaagse voedselketen maakt de mens ruimschoots minder gezond en de farmaceutische industrie doet er vaak nog een schepje bovenop. En als we de huidige globalistische tendenzen op de loop laten gaat het nog verder bergafwaarts.

Thiru Valagum Farms beeld van zelfvoorziening is gebaseerd op: teel zo veel mogelijk je eigen lokale biologische voeding en deel de kennis van ecologische landbouw, voeding en gezondheid: wees in eerste instantie je eigen boer, dokter en leraar. Het afhankelijk blijven van de voedingsindustrie, van de geneesmiddelenindustrie en van de voorgekouwde materialistische kennis vraagt maar om een ding: ontspring de dans van het toenemend technocratisch ingerichte landschap. Thiru Valagum Farm ‘voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg’ werkt al 20 jaar aan een sociaal-ecologische landbouw. De huidige wereldcrisis vraagt om parallele enclaves en oases waar het leven weer kwalitatief beter wordt. Beste vrienden, blijf ons nog maar een tijdje volgen zodat we in vrijheid, saamhorigheid en actief ‘De Zelfvoorziening Dichterbij’ kunnen brengen. 

Hartelijke groeten namens Stichting Thiru Valagum Farm en de boerderij in India,          Gerrit Impens.