Flyer mei 2014

Dag beste vrienden van Thiru Valagum Farm,

In Nr 1 Januari 2014 Heilzame Aarde Flyer ‘Internationaal jaar van de familie-boerderij’ schreven we;

‘Wat er klinkt vanuit de top der wereldmachten is tot onze spijt vaak een list gebleken, om de schijnbare democratische internationale industriele politiek tot een machtselite om te bouwen. Waarom zou men de familieboer niet willen verleiden tot gebruik van genetisch gemodificeerde zaden, inclusief kunstmest en pesticiden, met totale afhankelijkheid van de industrien?’

Leest u maar eens na wat er ondertussen al is gebeurd tijdens dit internationaal jaar van de familieboerderij op www.aardeboerconsument.nl De Colombiaanse regering heeft onder druk van Amerikaanse handelsaccoorden reeds 4.000 ton traditioneel zaad van locale boeren opgeeist en vernietigd. De Colombiaanse familieboer wordt gedwongen genetische gemanipuleerde zaden te gaan gebruiken. In Europa houden we het hoofd misschien nog net boven water, maar genetische vervuiling van ons zaaderfgoed is reeds een feit. Thiru Valagum Farm gaat zijn relaties met biologische boeren in India welke hun eigen zaad zelf vermeerderen weer wat aantrekken.

In Nr 2 Mei 2014 Heilzame Aarde Flyer ‘Duurzaamheid op Aarde; een morele uitdaging’ proberen we aan de hand van Kees Zoeteman zijn boek Gaia Logica aan te tonen dat we het liever niet op ons geweten hebben, dat we de Aarde na ons eigen leventje achter laten in de handen van gewetenloze industrielen en verwante politici.

We wensen u kracht voor pracht op Aarde.

Namens Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.

 

‘Heilzame Aarde Flyer’

Nr 2 Mei 2014

‘Duurzaamheid op Aarde; een morele uitdaging’

Kees Zoeteman heeft in zijn boek ‘Gaia Logica’ (2009) een nieuwe manier beschreven om met de Aarde om te gaan. Een werk dat op vele boekenplanken moet staan, willen we onze kijk verbreden betreffende de benarde situatie waar Moeder Aarde zich in bevindt. We komen NIET verder zonder moeite te nemen om onze inzichten te verdiepen, zonder samen te werken met mensen met hart voor het leven op Aarde, zonder de handen Aarde-bewust aan te sturen als consument, handelaar of  producent en zonder de Aarde om te werken tot een duurzame levende planeet. Dan is morgen voor wie dan leeft met de consequenties van onze willoosheid. Bovenstaand boek toegepast op Thiru Valagum Farm resulteert in de navolgende beschouwing;

Thiru Valagum Farm wil gewetensvol te werk gaan met de leefomgeving en voedsel-productie en de medemens helpen een duurzaamheidshouding te ontwikkelen.

Samenwerking met andere boeren en landarbeiders is een goede basis, om de leef-omgeving en de boerderijen met herstel van de natuur en een aanbod van gezonde producten in te kunnen richten. Zowiezo een moeilijk uitgangspunt in een ecologisch en economisch verarmde omgeving. Het eigenbelang om als boer te overleven op het Indiase platteland maakt, dat men meestal niet milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord te werk gaat. Thiru Valagum Farm wil laten zien dat ecologisch boeren kan, zij het met vaak wat minder opbrengst, maar weliswaar met een meerwaarde van gezonde voeding en een levenskrachtige aardebodem.

Het is van gemeenschappelijk belang, dat we de vruchtbaarheid van de grond en de kwaliteit van het water verbeteren. Dit besef (laat staan een goede milieuwetgeving) is nog maar nauwelijks te bespeuren om ons heen. Thiru Valagum Farm heeft er acht jaar aan gewerkt, om tot een gemiddelde kwantiteit in rijstopbrengst te komen. De kwaliteit is beter dan van de gangbare burenboeren. Niet zonder moeite zijn we de verstoorde effecten van bodemerosie en afbraak van humus gedeeltelijk te boven gekomen. Met een gemengde bedrijfsvoering (bos, gewassen, vee) en een aantal aanpassingen in de waterhuishouding wordt de boerderij reeds een enclave in een verstoord landschap.

Sinds de eeuwwisseling is de luchtvervuiling van industrie, afvalverbranding en verkeer in India enorm toegenomen. Hierdoor wordt de regenbrengende capaciteit van de wereld omvattende atmosfeer verder verstoord. Het aantal regendagen hier in Tamil Nadu is sinds de jaren ’70 gedaald van 80 tot vaak minder dan 30 per jaar. Met de toenemende kans op een eindige leefbare situatie zouden boer, handelaar en consument elkaar moeten bijstaan. Menselijke samenwerking in evenwichtige landschappen wordt een nijpende noodzakelijkheid, aangespoord door gemeenschappelijk belang. Gelukkig zijn er van tijd tot tijd voorzichtige afspraken tussen bevriende ecologische boeren en een zich langzaam ontwikkelend natuurvoedings-circuit.

Zodra Thiru Valagum Farm als idee ontond in 2001 lag het in de bedoeling in de bedrijfsvoering van de voorgestelde boerderij, rekening te houden met het belang van mens en Aarde. Het uitgangspunt was weliswaar om een ontmanteld stukje landschap weder op te bouwen en een verarmde plattelandsbevolking mee te nemen in de ontwikkeling van het bedrijf. Die extra zorg voor natuur en mens vraagt om een volhardende houding. Echter, duurzaam handelen kan enkel ontstaan uit medeleven en sympathie voor de medemens en het natuurlijke milieu. Het vertrouwen in zelfvoorzienende landbouw en het overstegen eigenbelang, maakt dat je wordt gesteund vanuit een sociale gemeenschap en een levenskrachtig milieu die je zelf helpt ontwikkelen. Deze herkenning ervaren we ook uit de ondersteuning welke we genieten vanuit de vriendenkring van onze gelijknamige stichting te Terneuzen. Samen scheppen we nieuwe mogelijkheden in een onzekere wereld.

Er hangt ons echter nog veel meer boven het hoofd. Allereerst zullen we moeten leren warm te lopen voor het duurzaam in te gaan richten van ons fysieke landschap, het water als bron van leven te behandelen en het broeikaseffect in te tomen. Daar bovenop hebben we allemaal te maken met de consequenties van ruimtevaartafval, kernproeven, hoge frequentie radiogolven en nog veel meer in de buitenste sferen rond Moeder Aarde. De Aarde als levend organisme vraagt dringend om onze zorg en liefde.

Gerrit Impens.