Heilzame Aarde Flyer

Nr. 25 – januari 2022

Driekoningen

Aan onze Thiru Valagum Farm – vrienden

Beste vrienden van Thiru Valagum Farm, Op het eind van de Twaalf Heilige Nachten en vlak voor

de jaarlijkse landzegening medio januari tijdens het Poongal Festival delen graag we met jullie onze…

‘Thiru Valagum Farm meditatieve verzen’.

Voor de Moed

Als we op de vredesgrond van de Vader lopen

Laat dan de gebeurtenissen ons zoeken

Die we in stille gedachten ontvangen.

Als we in de liefdesstroom van Christus leven

Laat dan de mensen ons zoeken

Die we ontvangen met een begrijpend hart.

Als we middels de genezende Geestkracht leven

Laat dan de geesten ons zoeken

Die we ontvangen met een heldere ziel.

Bewerking en vertaling van ‘Against Fear’ van Adam Bittleston (1911-1988) door Gerrit Impens.

Boerderijzegen

Moge Thiru Valagum Farm gegrondvest zijn op de goedheid van de Aarde.

Moge zijn grenzen gezegend zijn door de vier winden van de hemel.

Moge de atmosfeer rond de boerderij beschermd zijn

door de hoogten en de sterren.

Zodat ieder die verblijft, werkt en leert op de boerderij,

Ieder die onderdak zoekt en het goede nastreeft,

Op Thiru Valagum Farm bescherming mag vinden.

Mogen zij hoop en kracht vinden om te leven,

Liefde vinden en blijheid uitstralen,

En vertrouwen en betekenis vinden in hun levenslot.

Gebaseerd op een Keltische Huisspreuk, bewerkt door Gerrit Impens.

Voor de kracht van Thiru Valagum Farm

De verlangens van de boerderij rusten in de zaden,

Hieruit volgt levenskrachtige groei en rijpen de levensvruchten.

Voel de levensbestemming van Thiru Valagum Farm en het lot zal haar vinden,

Voel haar leidende ster en de boerderij zal gestalte krijgen door haar hogere essentie,

Voel de missie van de boerderij en haar doel zal worden verwezenlijkt,

Moeder Aarde en Thiru Valagum Farm vormen een grote eenheid.

Het leven wordt zonniger op de boerderij,

De levenskracht wordt minder broos op de boerderij,

Het leven op Thiru Valagum Farm wordt rijker.

Gebaseerd op het vers ‘For Strength’ van Rudolf Steiner.

Held van de Toekomst

Held van de toekomst,

Held van het hart, held van de mensen,

Held van saamhorigheid, held van de liefde, held van gelijkwaardigheid.

Die onderricht, geneest en voor de mensen zorgt,

Die begeleidt, vitaliseert en het land verzorgt.

Hij is geen goeroe, leider of priester.

Hij is een sterrendrager in de stroom des tijds,

Een medewerker met de Land Deva.

(= Aanroepen van de Thiru Valagum Farm ‘Groepsziel’/bedrijfsindividualiteit)

Door Gerrit Impens op Emerson College in Engeland, tijdens de workshop ‘Healing the Heart of the Land’ augustus 2008.

De Tijdgeest Michaƫl

Hij die het zwaard smeedt en de draak confronteert,

Hij die oprechte strevingen vergaart,

En de voornemens van onze harten beschermt.

Hij beziet de conflicten van de donkere tijd,

En uit de vallende sterren zendt hij ijzeren moed benedenwaarts.

Om voorwaarts te zien wordt het hart verrezen,

Zodat we het licht aanschouwen waarmee we de donkerte overwinnen.

Oorspronkelijke vers: Francis Capel, Engelse Christen gemeenschap priester. Vertaald en bewerkt door Gerrit Impens.