Flyer januari 2018

’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 13 Januari 2018

Locale voedselvoorziening en mondiale vreedzaamheid.

 

We hebben al vaker uiteengezet, dat op onze 5 hectare familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India evenredige aandacht wordt besteed aan bomen, gewassen en dieren. Centraal staat de mens, die zorg biedt aan de natuur en elkaar, en zorg ontvangt voor de geboden diensten of uit noodzakelijkheid. Gedurende betere of mindere tijden, die we inderdaad meemaken, valt er altijd wel wat te oogsten of te verwerken van wat de bomen, gewassen en dieren hebben te bieden. We hebben fruit- en cocosbomen, brandhoutaanplant en unieke inheemse bomen. We telen wat groentes en kruiden, en wat meer granen, bonen, pinda’s, sezam en voedergewassen. De dieren welke we verzorgen zijn koeien, schapen, konijnen en pluimvee. De diversiteit geeft een betere garantie voor duurzaamheid en een minimum voorziening aan producten voor eigen consumptie, inclusief de medewerkers.

Dit gemengde boerenbedrijf-systeem is vele eeuwen oud en biedt nog altijd voor miljoenen kleinschalige boeren een manier van leven en een basis voor hun bestaan. De traditionele plattelandsbevolking kent en erkent de grote waarde hiervan.

De moderne industriële landbouw heeft dit ecologische basisprincipe los gelaten en is deelaspecten van de gemengde bedrijfsvoering gaan uitbuiten als commerciële takken van bedrijf. De mondiale neo-liberale politiek ziet landbouw als industrie. Dit heeft niks met een plattelands-levensstijl te maken en loopt, zoals algemeen bekend is, uit op een ecologische en humanitaire catastrofe. Er is veel aan boerenerfgoed verloren gegaan, zoals de traditionele maisvarianten in het repressieve Mexico. Miljoenen mensen lijden dagelijks honger, vanwege bewuste ondermijning van het plattelandsleven, om plaats te maken voor de multinationale industriële landbouw op grote schaal. Vooral Afrika huilt. Er zijn ook lichtpuntjes die de partijdige media liefst marginaliseren, zoals het feit dat Rusland als grootste land ter wereld straks gmo-vrij is en toewerkt naar algehele nationale biologische landbouwproductie. Dit is eerlijk en moedig.

De akkers rond een dorp of het land behorende aan een familieboerderij, zullen een afspiegeling moeten vormen, voor wat er aan plaatselijke voedselbehoeftes leeft. Een gezond diëet vraagt om graan, zoals brood, groente en fruit, olie en vetten, zoals boter, en tenslotte eiwitten uit zuivel, eieren en mits gewenst ook vlees. De reeds beproefde ecologische werkmethode kan de wereldbevolking voeden en de gangbare methode faalt hier overduidelijk in.

Tijdens ontmoetingen met locale boeren vergelijken we de plattegronden van onze bedrijven en dorpen wel eens met de voeding, die de mensen dagelijks op hun bord terug vinden. Vele boeren waren voorheen grotendeels zelfvoorzienend, nu teelt men nog enkele gewassen voor de markt en koopt men de meeste voeding in, afkomstig van ver buiten het dorp. Ieder gezin is tevens afhankelijk van extra inkomsten, die buiten het boerenbedrijf worden verdiend. Wat de locale boer tegenwoordig op zijn bord terug vindt uit eigen bedrijf, is tot een heel klein beetje gereduceerd. Zijn maag wordt gevuld door boeren en voedselverwerkers  uit ver afgelegen streken.

Ondanks de droogte van de afgelopen jaren en ten dele geërodeerde akkers, vinden we tijdens de goede jaren op Thiru Valagum Farm op ons bord regelmatig producten terug uit eigen bedrijf. Dit zijn rijst en soms wat gierst, wat groente en fruit tijdens de seizoenen, een gedeelte van de olie en vetten uit sezam, cocosnoten en pinda’s, en tenslotte eiwitten uit zuivel, bonen en vlees. We slagen er in tot op zekere hoogte de ronde voedselschijf, die de vorm van het vredesteken heeft, in te vullen met links boven graan, rechts boven groente en fruit, links onder olie en vetten en rechts onder eiwitrijk voedsel. Ecologische duurzaamheid en vrede zijn innig aan elkaar gelinkt!

We gaan er van uit dat onze werkwijze letterlijk en toenemend vruchten afdraagt en dat uiteindelijk steeds meer mensen tot het besef komen, locale voedselproducenten te steunen die biologisch werken. Dit bevordert zelfs de vrede op aarde! We beschouwen het ook als onze taak een bijdrage te leveren aan de practische kennisoverdracht van ecologische werkwijzen. Daarbij ondersteunen we het sociale leven van de dorpelingen, teneinde hun de kracht en het inzicht te geven het plattelandsleven als basis voor de maatschappij steeds bewuster en in onderlinge samenwerking en solidariteit te dienen.

 

Met nieuwjaarsgroet! Voor Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm,

Gerrit Impens.