Flyer januari 2017

’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 10 Januari 2017

De levensbalans van 2016 en enkele goede voornemens voor 2017.

Nog eventjes en dan gaan in feite alle kinderen op aarde naar een basisschool. Laten we dan zeker ook de kindvriendelijke onderwijsmethodes doen toenemen, want de toekomst heeft evenwichtige mensen nodig en vooral ook in de ontwikkelingslanden.

Er zijn nog nooit zo veel mensen met elkaar verbonden geweest dankzij het internet. Laten we deze technologie dan vooral gebruiken voor wijze, vredevolle en solidaire activiteiten.

De bestaande oorlogen zijn hartverscheurend, maar gelukkig is het dodental door oorlogen dalende. Laten we er nu alles aan doen om de kwaadaardige oorlogsindustrie te stoppen. Nogmaals…; stoppen!

De macht van de vrouw neemt vooral toe in de politieke en economische sfeer. Laten we vooral de vrouwelijke kwaliteiten meer tot hun recht laten komen, welke zowel in mannen als vrouwen potentieel aanwezig zijn. Het mannelijk dominante, wat je trouwens ook in dames zoals Thatcher en Clinton terugvindt, heeft een zorgvol tegenwicht nodig.

Het aantal landen met een democratie neem toe. Laten we nu vooral directe democratische practijken ondersteunen zoals volksreferenda en wijze, lieve, dienstbare mensen mandaten geven in alle maatschappelijke lagen. Het ondemocratisch tegenpruttelen van autoritaire heren zoals Rutte duidt op een afwijzen van volksraadplegingen. Zo’n politicus vertegenwoordigd nìet het volk.

Binnen één generatie kan de armoedegrens voor iedere burger op aarde worden overstegen. Geld alleen maakt niet gelukkig, dus laten we maken dat we daarbij allemaal vrij kunnen gaan of blijven denken, gelijke rechten beleven en elkaar uit sociale plicht broederlijke dienstbaarheid verlenen.

Per uur worden er zo’n 20.000 zonnepanelen nieuw in gebruik genomen. Laten we daarbij zo snel mogelijk een stop toeroepen voor het verbruik van fossiele brandstoffen en veel meer alternatieven ter hand nemen. Radicale stappen zijn noodzakelijk om verbrandingsmotoren te stillen.

Het vliegverkeer veroorzaakt 7% van de koolstofuitstoot. Vliegtuigmaatschappijen zijn aangevangen credieten aan te kopen, welke duurzame energieprojecten gaan steunen. Het afgelopen jaar liet een piek zien van 70% investeringen in duurzame energie, tegenover 30% in de conventionele fossiele brandstoffen. Ondanks alles lijkt het gemeten koolstofniveau in de atmosfeer sinds 2016 niet meer onder de record 400 ppm (parts per million) te gaan komen.

De Parijs-milieu-overeenkomst van 2015 is vanaf november jl in werking getreden, om de koolstofuitstoot aan (auto-) banden te gaan leggen. Of Trump dit aan zijn laars zal lappen is niet onvoorstelbaar. Moge andere regeringsleiders van grote en kleinere landen die accoord gingen in Parijs voet bij stuk houden, door ze aan hun afspraken te herinneren.

De gezondheid van de mens op aarde is in zijn algemeenheid toegenomen, en de kindersterfte neemt nog verder af. Laten we er alles aan doen om de oorzaken van de welvaartsziekten weg te nemen, zoals gif in onze landbouwproducten en voeding, en op onze hoede zijn voor dubieuze inentingsgolven.

In 2050 kan de ozonlaag zijn hersteld. Laten we de ruimtevervuiling minstens inperken en nucleaire bedreiging radicaal stoppen en hiervoor betere internationale afspraken afdwingen. Enkel dóen doet ertoe! Hydrofluorkoolstof (HFKs) is een schadelijk broeikasgas, wat nog steeds in koelkasten en airconditioners wordt gebruikt. Een vervangend gas is noodzaak en de politieke wil hangt nog aan een dun (Amerikaans) draadje.

Met een oppervlakte zo groot als Europa is vorig jaar de beschermde oceaan toegenomen. Laten we werken aan het schonen van de drijvende vuilnisbelt ofkunststofarchipel temidden van de oceanen en de verdere opwarming van het zeewater voorkomen. De koraalriffen, de kweekvijvers van de oceanen, hebben vanwege de verhoogde watertemperaturen enorm veel ingeboet. De Noordpool was de snelst warmende regio op aarde. Op wereldschaal was juli 2016 de warmste maand ooit, op de voet gevolgd door augustus. De atmosferische verhoging van de gemiddelde temperatuur van minstens 1,5 graad C lijkt de komende jaren normaal te gaan worden, met alle nare gevolgen van dien. Sinds 2014 stuiten we op jaarlijkse recordhoogten.

De populatie van de bultrugwalvis heeft zich hersteld en is geen bedreigde soort meer. Laten we alle zeezoogdieren met rust laten, en ook stoppen met het onethisch leegroven van de visstand.

Binnen tien jaar kan de ontbossing van het amazonegebied tot stilstand komen. Laten we allemaal bomen planten in onze directe leefomgeving en regelgevingen omtrent groenen oprekken, en ecologische geproduceerde voeding prefereren, waarmee er ook veel koolstof wordt vastgelegd.

 

Thiru Valagum Farm wilt graag op schema blijven met duurzame ontwikkelingen. Niet eenvoudig want 2016 was erg warm en droog. In onze regio was er daardoor tijdens het voorjaar veesterfte, en wij verloren een koe en een schaap. De zomergierst en de najaarsrijst zijn mislukt, maar de bonen doen het goed. Vanaf maart ’17 vangt de zomer weeral aan en zullen we ons vooral bekommeren om de boerderijdieren. Het ingezaaide opgroeiende veevoeder lijkt ons gerust te gaan stellen. De percelen bos lijken het ook goed te doen.

Een wens voor de toekomst? Vanwege minder voorradig irrigatiewater opThiru Valagum Farm is een mede te ondersteunen nog efficiëntere bevloeiing noodzaak

En onze goede voornemens? U als vriendenkring blijven berichten over onze onophoudelijke daden ecologie, landbouw en mens naar een duurzame toekomst te helpen brengen.

 

Voor Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.

 

(Tekst o.m. gebaseerd op een hoopgevend nieuwjaarsbericht van Avaaz voor 2017).