Flyer januari 2016

’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 7 Januari 2016

Vanuit 2015 het ‘Jaar van Duurzaamheid’ de toekomst in.

De eerste reeks Millennium Ontwikkelings-Doelen die net achter ons liggen, hebben veel goeds teweeggebracht, maar ook veel van de machtige gevestigde economische orde vrij spel gegeven tot versnelde ontwikkeling. De controle over het drinkwater is zeker niet dichter bij de locale bevolkingen gekomen. De Millenniumdoelen maken eigenlijk geen onderscheid tussen locale en nationale ontwikkeling, wat de dorpeling in de ontwikkelingslanden weer verder heeft gemarginaliseerd. De kapitaalvlucht uit de locale dorpsgemeenschappen lijkt eerder voortgezet, dan dat de dorpelingen economische kracht is geschonken. De regeringen van de ontwikkelingslanden zijn duidelijk ingesproken, om multinationals en de geindustrialiseerde landen privileges te gunnen en dit te vertalen als het uitroeien van de armoede. Het op grote schaal in beslag nemen van land door de machtigen, is in de hand gewerkt door gelijke rechten voor te stellen voor landbezit voor de armen en de zakenwereld. De ziekenzorg is verder vercommercialiseerd, omdat er bij de regeringen niet op aangedrongen werd de zorg te controleren.

Jezuiten-Paus Franciscus heeft zich openlijk gemoeid met de nieuwe Millennium Ontwikkelings-Doelen, geformuleerd door de High Level Political Forum, en had reeds laten weten, dat we temidden van de 3e wereldoorlog verzeild zijn geraakt. Kerst 2015 jaagt hij de stuipen op ons lijf door te zeggen, dat de mensheid zijn laatste Kerst heeft gevierd. Dezelfde overtuigende man was ooit een der pijlers in het dictatoriale Argentinie. De nieuwe ontwikkelingsdoelen hebben als ondertitel; het helpen van ‘belanghebbenden’ (!?) om nieuwe wereldwijde doelstellingen voor de toekomst van de mensheid te creeeren.

Onze familie- en zorgboerderij heeft ooit Millenniumsteun ontvangen voor vrouwen, tuinbouw en verhandeling van onze producten. Werkverschaffing en microkrediet gaan voort, maar de prijzen voor de landbouwproducten zijn te laag, waardoor ecologische landbouw stokt. Het leefmilieu om ons heen is niet verbeterd, door het onophoudelijk gebruik van landbouwgif van de ons omringende boeren, de toename van grondwaterverbruik en aanzienlijk meer luchtverontreiniging (CO2 uitstoot). De Dalits of onaanraakbaren hebben zich ontdaan van het lijfeigenensysteem, maar verkopen zich als goedkope arbeiders voor onzekere posities in de handel en industrie, terwijl de zelfvoorziening in de dorpen zich inruilt voor afhankelijkheid. We hebben net een heel droog jaar achter de rug met op het eind de hoogst gemeten regenval in een korte periode met alle nare gevolgen van dien. Dit maakt landbouw niet echt gemakkelijker, maar we houden moed.

Als vriend van Thiru Valagum Farm bent u welkom de basis te helpen bouwen, voor een verantwoorde duurzame samenwerking met de Aarde. Hoe serieuzer we de afbraakprocessen opvatten, hoe meer de wederopbouw van een Natuur- en mensvriendelijke maatschappij kansen krijgt. We moeten de consequenties van de handelingen van de voorafgaande generaties recht in de ogen kijken, en maken dat de uitkomsten van ons werk, door wie ons volgt op Aarde met dankbaarheid aanvaard zullen worden. Zeker weten, dat we het op ons geweten willen hebben, ons in dienst te stellen voor de genezing van de Aarde en de mensenmaatschappij. Thiru Valagum Farm wilt samen een vizie delen en de uitvoering van een antwoord op de hedendaagse problematieken een goede kans geven. Dit kan, zolang dit is gewild door de vriendenkring van de stichting en de werkkring van de familie- en zorgboerderij.

Viktor Schauberger meende dat de kracht achter het technologisch monster ons intellect is, die de zinloze vooruitgang van de technologie en de rechteloze cultuur heeft veroorzaakt, uitmondend in de verstoring van de Natuurlijke watercyclus. De mechanistische beschaving zal ineenstorten na tempo-opvoerende veranderingen. Zijn Natuurvriendelijke uitvindingen werden zacht uitgedrukt niet verwelkomt door de heersers van zijn tijd. Er zijn vele leven-vriendelijke technologische toepassingen in de la verstopt.

Biologisch dynamische boeren zongen tijdens de 2e wereldoorlog het lied ‘De Aarde zal weer vruchtbaar zijn’. Het pionierend werk van Thiru Valagum Farm lijkt ook nu nog een vooruitgeschoven pion te zijn op het schaakbord van een rationele strijd die ook in Zuid India wordt gevoerd. Wij geloven in de wonderbaarlijke oogsten van de toekomst en richten de blik met vertrouwen vooruit, zoeken de samenwerking en steken de handen uit de mouwen. En zoals eerder vermeld, … we willen graag zonnepanelen installeren (informeer naar onze Nieuwjaars-Actie 2016).

Voor Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens.