Flyer januari 2015

Thiru Valagum Farm

’Heilzame Aarde Flyer’

Nr 4 Januari 2015

’De vier waarden van Thiru Valagum Farm’

1.   opwaardering van ecologische waarden door

een waarachtig rentmeesterschap voor de schepping

2.   opwaardering van materiele waarden door te streven naar

toegepaste ethisch verantwoorde milieuvriendelijke technologie

3.   opwaardering van sociaal economische waarden

door het voortzetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen

en streven naar gelijkheid en broederschap

4.   opwaardering van culturele waarden door deelname aan

een gewetensvol bewustwordingsproces voor Aarde en Mens

en streven naar vrijheid van denken

Hiermee stelt kleinschalig Thiru Valagum Farm hoge morele eisen voor haar eigen streven, zodat de doelstellingen ‘ecologie, landbouw en mens op weg’ tenminste voor een gedeelte worden gerealiseerd en andere mensen inspireerd. Minstens enkele honderden mensen volgen de ontwikkelingen van Thiru Valagum Farm, waarvan een aantal ons werk steunt als donateur. De familie- en zorgboerderij in India biedt werk en leerervaring aan enkele 10-tallen (part-time) landarbeiders, biedt haar landbouwproducten aan aan enkele 10-tallen (onregelmatige) klanten, heeft een microkredietprogramma voor enkele 10-tallen mensen, bereikt enkele 10-tallen kinderen middels seizoensfeesten en onderhoudt communicatie met enkele 10-tallen (biologische) boeren en de locale overheidsinstellingen. Vergelijk dit eens met;

‘De Bill en Melinda Gates Foundation; een ontwikkelingsreus’

Zolang we nog waarheden in vrijheid kunnen uitspreken, het volgende. Onlangs was Bill Gates (mede-oprichter van Microsoft) weer in Nederland en er werd melding gemaakt van grote beschikbare fondsen van de ‘Bill en Melinda Gates Foundation’. Enkele artikelen nagelezen op GRAIN en weer eens bevestigd gekregen, dat we met Bill te maken hebben, met een vooraanstaande strijder inzake mondiaal materialisme. Met veel geld zet je veel in beweging. Maar in zijn wereldomvattende praktijken als zakenman en als nepfilantroop stimuleert hij op autoritaire manier een eenzijdige economische heerschappij. Met zoveel machtsvertoon op economisch vlak en ruimte scheppend voor een algeheel wereldbestuur, gebaseerd op multinationals en laffe, onbetrouwbare en bespeelbare politici, missen we in hem en zijn medestanders (of overmeesterden) een sociale en spirituele verantwoordelijkheid.

Er wordt vaker gesproken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Prima. Bill zijn Foundation haalt echter zijn poen o.a. uit winst van gmo-concerns. Dubieus hoor. Bill kan ook niet luisteren naar de stem van kleinschalige boeren en houdt niet van vrije wetenschappers. Hij zet de toon. Het overgrote deel van de Gates fondsen worden besteedt in het Noorden. Ook Wageningen slikt zijn centen. Het Zuiden mag gedwee ontvanger spelen van vreemde, vaak immorele natuurwetenschappelijke technologien. De ontwikkelingslanden, waar echte democratische bestuurders meestal aan de kant gezet zijn,  mogen hun nationale wetten en gebruiken aanpassen, voor de verdere intrede van het Westerse opgedrongen model. Mensen die Bill zijn intenties niet willen doorzien, slikken bijvoorbeeld zijn slim opgezette poging om Afrika een tweede vloedgolf Green Revolution toe te dienen en deze keer ism met multinationals. Hard er tegenaan deze keer. ard HHet woord groen wordt hier onethisch gebruikt, omdat de groene revolutie schadelijke chemicalien inzet en nu ook gmo’s. Plattelanders worden overrompeld met modern opgezette verdeelcentra voor industriele landbouwgoederen (gmo-zaden, gif en instructies). Bill dwingt in Afrika de traditionele landbouw op zijn knieen. Het groen revolutie pakketje wordt je gewoon in de strot geduwd. Dit heeft niks te maken met een democratisch bewustwordingsproces van minder ontwikkelde bevolkingsgroepen. Bill erkent niet de boer als toegewijd rentmeester van zijn land, met eigen ideeen, inheems sociaal netwerk, lokaal gebonden landbouwmethodes en respect voor zijn geliefkoosde traditionele landschap. Maar kleinschalige boeren voeden nog steeds het gros van de wereldbevolking. Bill hanteert een uitgebreid netwerk ter aanpassing van alle wereldburgers aan de materialistische wereldorde, gestuurd door een kleine kliek machthebbers, waarbij de boeren de industrien moeten dienen. Dag zelfvoorziening!? Liever niet, want small blijft beautiful! Daar kan geen reus als Bill tegenop.

Ondanks dat India per dag 2.300 boeren verliest, zeker ook dankzij buitenlandse en binnenlandse kromme politiek, wenst Thiru Valagum Farm haar verantwoording als ecoboer in India verder te dragen voor levende grond, zuiver water, traditionele zaaizaden, inheemse diersoorten, werkelijk gezonde lokaal aangeboden producten en onze arme landarbeiders. Warme giften van donateurs houden ons er bovenop, omdat de landbouwprijzen worden gedrukt. Dat kille kapitaal van Bill is niet besteed aan ons. Bill, de wereld is van ons allemaal! Je farmaceutische gifboel maakt ons ziek en je enorme  gezondheidsprogramma’s lijkt op stroop om de mond smeren. Je moet ver gezakt zijn in moraliteit om Bill een donatie te vragen hoor. Het bespelen van de politiek tot in de meest verre uithoeken van de wereld, doet de sociale verwarring die er toch al is, enkel alleen maar toenemen. En met het dicteren van de onderzoekscentra worden enkel leugens verspreid over het nut van gmo’s, klimaathantering enz. En jawel hoor, Bill gaat gewoon door. Maar mensen met een diep en waarachtig verantwoordelijkheidsgevoel voor de Schepping en de mensheid zijn met geen fonds, gelinkt aan dictatoriale praktijken, te bespelen. Dat weet hij ook wel! Laten we hopen, dat wat er nog over is aan eigen uniek cultuurgoed en sociale organisatie bij de volkeren der Aarde, de eenzijdigheid van de agressieve economische dwang moedig wordt tegemoet-getreden met wijze en liefdevolle menselijkheid. Daar wordt Bill vast heel kriebelig van, omdat hij zich verre keert, van het steunen van een gewetensvol democratisch bewustzijnsproces voor alle burgers, ten behoeve van een leefbare Aarde. Laten we stand houden tegenover een verstarring der Aarde door de materialistische zondvloed. Bouw op moed, vertrouwen en inzicht voor een heilzame wederopbloei van Moeder Aarde. Nu, voor de mens van straks.