Flyer januari 2014

Heilzame Aarde Flyer

Nr 1 Januari 2014

‘2014 Internationaal Jaar van de Familieboerderij’.

Het initiatief tot het uitroepen van 2014 tot ‘International Year of Family Farming’ werd genomen door de World Rural Forum. De Food & Agriculture Organization (FAO) spoorde de Verenigde Naties aan tot de officiele declaratie. Het ligt in de bedoeling van de VN dat wereldwijd het belang van de familieboerderij bekender wordt gemaakt. Men stelt, dat de (kleinschalige) familieboerderij een grote rol speelt in het oplossen van het voedselvraagstuk en het armoedeprobleem, het verbeteren van de levensomstandigheden, het omgaan met natuurlijke bronnen, het beschermen van het milieu en het bereiken van een duurzame ontwikkeling van  aarde en mens, met name op het platteland wel te verstaan. Dit is heel aardig geformuleerd.

Nu mogen we er natuurlijk best wel van uitgaan, dat vanuit die hoek de intenties heel anders liggen. De machten, welke de markteconomie aansturen en de mens tot nummer reduceren van de ons steeds nauwer omsluitende Nieuwe Wereldorde zijn ook vertegenwoordigd in de VN. De reeds volgzame grootschalige niet ecologische landbouwers hebben al rampzalige effecten veroorzaakt voor mens en milieu. De familieboerderijen krijgen wellicht hetzelfde onvrije lot toebedeeld als we boer, handelaar en consument niet allen tesamen op een groene lijn weten te krijgen. Het is van het grootste belang, dat de familieboeren  hun eigen zaadgoed beheren i.p.v. dat de industrien dit patenteren, dat de boeren locale microklimaten weten te scheppen, teneinde duurzaamheid van leven op aarde te bewerkstelligen, markten weten te ontwikkelen in directe samenhang binnen hun regios en gezonde voeding voortbrengen, waarmee de mens een creatieve, sociale en zorgende impuls meekrijgt.

Wat er klinkt vanuit de top der wereldmachten is tot onze spijt vaak een list gebleken, om de schijnbare democratische internationale industriele politiek tot een machtselite om te bouwen. Waarom zou men de familieboer niet willen verleiden tot gebruik van genetisch gemodificeerde zaden, inclusief kunstmest en pesticiden, met totale afhankelijkheid van de industrien? Ook klimaatbeheersing op basis van technologien, waar we de uitkomst voor onze Moeder Aarde niet van weten, zou deel uitmaken van de leefomgeving. Eentonige bossen van genetisch gemanipuleerde bomen zijn al een feit.  Waarom zou men de locale familieboer niet geheel gaan inlijven in het grote marktorganisme, dat computergestuurd is met een op hol geraakt financieel beleid? Straks denken nog meer mensen dat vaccinaties de garanties vormen voor gezondheid en dat voeding slechts substantie is voor ons als motor bestempelde lichaam.

We hoeven niet af te wachten hoe de door de VN voorgestelde dialoog vanuit de hoogte naar beneden sijpelt. Men deelt ogenschijnlijk de familieboer een goede rol toe voor de redding van de Aarde. Maar in zijn blindheid voor de waarheid wordt hij ingepakt als onvrije, onbewuste schakel in de dominante economie, waardoor de boer zijn grond enkel nog ten dienste stelt van een macht die hem bezit.

Thiru Valagum Farm in India is een van de vele ecologische familieboerderijen, waar men zelf kiest voor een vruchtwisseling ten behoeve van de locale markt, zo veel mogelijk uit eigen zaden teelt, de boerderijdieren met liefde verzorgt en een diversiteit aan inheemse bomen heeft aangeplant. We werken met een biodynamische methode wat zich richt op het versterken van de levenskrachten, welke de verbinding tussen de natuurrijken, grond, water, lucht, licht, warmte, atmosfeer, maan, zon en sterren weer mogelijk maakt. Kortom, een boerderij als microklimaat ingebed in de grote macrocosmos.

We werken bewust met de locale achtergestelde Dalit (onaanraakbaren) gemeenschap en bieden de mensen werk, microkrediet en ontplooiing van hun capaciteiten. We delen de opbrengst van de biologische voeding en beleven samen de plaatselijke Hindoecultuur en de Christelijke jaarfeesten door het jaar heen.

Thiru Valagum Farm is een familie- en zorgboerderij met de vinger wijzend naar een toekomst van vrije, gelijke en solidaire mensen ten behoeve van een ge-zon-de planeet Aarde.

Als u wilt, wacht u de resultaten van 2014 Internationaal Jaar van de Familieboerderij niet af, maar steunt u ons werk voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg door een vrije gift.

Onze dank, Dhanalakshmi en Gerrit Impens.